?>

Projectes Europeus

 

LIFE ALNUS desenvolupa de manera experimental a escala regional (Catalunya) una estratègia alternativa de conservació de les vernedes mediterrànies (hàbitat d’interès comunitari 91EO*) que permeti invertir la regressió i la degradació d’aquest hàbitat de ribera, i crear un model exportable a la resta de l’arc biogeogràfic mediterrani. 

Es plantegen els objectius següents:

  • Millora directa de l’estat de conservació de les vernedes: construint un corredor espacial, reintroduint l'hàbitat allà on ha desaparegut, i millorar l'estat de conservació de les vernedes i la biocenosi associada.
  • Generació de coneixement i experiència: Implementant 3 Directives Europees, establint bases tècniques sobre el maneig silvícola de l'hàbitat, intercanviant experiències tècniques amb altres grups d'interès europeus...
  • Objectius socioambientals: restituïnt el continu fluvial com a infraestructura verda, difonent els valors ambientals dels boscos riparis entre la ciutadania, difonent nous criteris de gestió de l'hàbitat..

Aquest projecte l'executen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis, l'Ajuntament de Granollers, l'Agència Catalana de l’Aigua, MN Consultors en Ciències de la Conservació i Fundació Catalunya-La Pedrera.