?>

Projectes Europeus

 

MIGRATOEBRE

Aquest projecte, en el tram final del riu Ebre, vol ser un exemple de bones pràctiques per aplicar a d’altres trams finals de rius europeus per a la recuperació de peixos migradors.

Es persegueixen els objectius següents:

  • Recuperar poblacions sanes i sostenibles a la part inferior del Riu Ebre i al Delta de l’Ebre d’espècies de peixos anàdroms o migradors amenaçats - Esturió comú (Acipenser sturio), Anguila (Anguilla anguilla), Saboga (Alosa fallax) i Llamprea (Petromizon marinus)-. 
  • Millorar significativament la connectivitat ecològica del Baix Riu Ebre, adaptant tots els obstacles actuals del tram final (Embassament de Xerta, Embassament d’Ascó i Pantà de Flix).
  • Implicar a la població local, creant una xarxa de gestors del territori, (pagesos, pescadors, gestors de l’aigua, companyies elèctriques, agents turístics i autoritats regionals i locals).
  • Ser un projecte exemplar a escala local, i progressivament promoure la connectivitat ecològica de tota la conca del Riu Ebre. Tanmateix, esdevenir un projecte model per a altres rius ibèrics -Guadalquivir, Guadiana, Miño – i també Europeus.

El projecte ho executen l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, l'Institut de Recerca i Teconologies Agroalimentàries, el Centre d'Estudis de Rius Mediterranis i la Fundació Catalunya - La Pedrera.