?>

Projectes Europeus

 

http://lifemontserrat.eu/wp-content/uploads/2015/03/logo-principal.png

 

El projecte LIFE Montserrat es localitza a l’àrea de la Muntanya de Montserrat i el seu entorn (província de Barcelona). La zona inclosa al projecte, on predomina bàsicament el bosc (64%), ocupa una àrea de 42.487 ha.

L’àrea inclosa al projecte té un risc d’incendi significatiu degut a l’acumulació de càrrega de biomassa combustible, al canvi climàtic i a la desaparició de conreus i d’altres usos forestals tradicionals i ha patit grans incendis forestals en els darrers anys.

Aquest projecte cerca prevenir incendis i millorar la biodiversitat mitjançant una eina innovadora: la gestió silvo-pastural integrada.

El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, i hi participen com a socis beneficiaris el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bombers de Catalunya, l'Associació de propietaris Entorns de Montserrat i la Fundació Catalunya - La Pedrera.

Els objectius principals del projecte LIFE Montserrat són:

  • El desenvolupament d’un conjunt de mesures de gestió dels ecosistemes per incrementar la resiliència i l’estabilitat dels boscos davant dels incendis i millorar la prevenció de grans incendis a la Muntanya de Montserrat i voltants, creant i/o mantenint zones estratègiques que previnguin la propagació, facilitin l’extinció i disminueixin la intensitat i l’extensió dels grans incendis i el seu risc. Una eina innovadora serà la posada en marxa d’un Pla de gestió integrat de silvo-pastura.

  • La conservació de la biodiversitat augmentant la connectivitat a través de la creació d’un mosaic de matollars, prats naturals i boscos que enllaçarà dos espais Natura 2000 (Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat i Sant Llorenç del Munt i l’Obac).

  • La contribució a la conservació i a la millora de la biodiversitat a l’àrea de Montserrat, amb hàbitats i espècies de gran valor per a la conservació incloses a les Directives d’Aus i d’Hàbitats. En particular, el projecte cerca la contribució a la conservació de 20 espècies d’interès per a la conservació, com ara l’àguila cuabarrada, que viuen a l’àrea del projecte, a través del manteniment i restauració d’alguns hàbitats prioritaris, i la millora de l’hàbitat de més de 140 espècies protegides per la legislació regional, nacional o internacional a través de la recuperació d’hàbitats oberts.