?>

Projectes Europeus

 

L’objectiu del projecte Operation CO2 : Integrated agroforestry practices and nature conservation against climate change és demostrar la viabilitat econòmica dels projectes de segrest de CO2 mitjançant pràctiques agroforestals. Aquests projectes poden contribuir significativament en la lluita contra el canvi climàtic i no han estat desenvolupats encara a la UE.
 
A més, es vol provar que la fixació de CO2 a través d’aquest tipus d’iniciatives és certificable com a crèdits de carboni i es poden comercialitzar dins del mercat lliure d’emissions. Com a apunt, l’any 2011 al total de l’Estat espanyol es van pagar uns 900 milions d’euros en concepte de compra de crèdits d’emissió de CO2.
 
El projecte s’organitza en 3 casos d’estudi, dels quals la Fundació serà responsable del primer, la promoció de la conservació mitjançant gestió forestal activa i de segrest de carboni en boscos naturals (Alinyà) resultant en la certificació de crèdits de carboni comercialitzables en el Mercat Lliure. Es proposaran mesures de gestió i es faran uns primers treballs forestals per mesurar l’efecte de la gestió en la fixació de CO2.