?>

Biodiversitat

 

El linx ibèric (Lynx pardinus) és el felí més amenaçat del planeta, però els programes de cria en captivitat i la major conscienciació ciutadana dels últims anys fan que plantejar-ne la salvació ja no sembli una fita utòpica.

El projecte «Alianza por el lince» és una iniciativa de la Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Hábitat (CBD-Hábitat) que ha rebut el suport de la Fundació des del 1999 i que ha aglutinat els esforços de diverses entitats per implementar mesures eficaces de conservació de l’espècie en els seus últims refugis, situats al centre i al sud de la península Ibèrica. S’ha ofert als propietaris de les finques de caça major –on es concentra la majoria dels linxs en llibertat– plans de gestió per als seus terrenys a fi de millorar-ne l’hàbitat i compatibilitzar la cacera i la supervivència de l’espècie, mitjançant acords de custòdia del territori.

D’altra banda, per tal d’assegurar la disponibilitat de preses, s’han dut a terme repoblacions de conills i s’han comprat drets de caça –bàsicament de conills i de perdius– a diferents finques i vedats de la serra d’Andújar (Jaén). I amb l’objectiu que els linxs joves trobin prou menjar durant l’època crítica de dispersió, també s’han instal·lat en aquesta zona diversos punts d’alimentació suplementària. Gràcies a tot això, aquests linxs de Sierra Morena ara tenen una supervivència major i fins i tot han colonitzat nous territoris. Finalment, i complementant el treball de camp descrit, s’han editat llibrets sobre la conservació de l’espècie, un pòster i diversos tríptics informatius.