?>

Gestió d'hàbitats

 

Entre les muntanyes del Montmell i el Montagut, la Fundació hi té signats des del 2004 dos acords de custòdia amb dues finques privades: el mas Manlleva i les Torres de Selma. Els propietaris d’aquestes finques sempre han tingut interès a conservar-ne l’entorn i, amb el suport de la Fundació, veuen refermada la seva aposta per integrar en el paisatge les seves activitats productives, per desenvolupar mètodes de conreu respectuosos amb la natura i per conservar l’arquitectura rural.

Tot això fa que, en un entorn cada cop més transformat, aquestes dues finques, que sumen 113 ha, siguin una mostra excel·lent de paisatge agroforestal en mosaic de muntanya mediterrània, per la qual cosa han estat incloses a la Xarxa Natura 2000 i al Pla d’Espais d’Interès Natural. La Fundació hi ha finançat diversos treballs amb l’objectiu de mantenir els espais oberts de les finques i potenciar el dit mosaic agroforestal.