Espai Natura

Sot del Fuster

No us podeu perdre...

El passeig per la vora del riu. A banda d’observar el canyissar i el bosc de ribera de la finca, és agradable seguir pel camí de la vora del riu en direcció a Térmens. Aquesta passejada, de poc més de 2 km entre anar i tornar, ens permetrà obtenir diferents panoràmiques del riu i observar algunes de les espècies més característiques del sector.

 

El bosc de ribera. La reserva protegeix una mostra molt ben conservada del bosc de ribera de la plana, amb àlbers, salzes i verns. A banda de ser un refugi de biodiversitat, el bosc de ribera actua com a filtre de les aigües provinents dels conreus abans que aquestes arribin al riu.

 

Sabíeu que...

En estar situat al costat del Segre, important ruta migratòria per transitar en direcció nord-sud, el Sot del Fuster és lloc de parada de molts ocells migradors, tant forestals com d’aiguamoll.

La primavera, amb l’esclat de verdor al bosc i al canyissar, i la tardor, abans no caigui el fullam groguenc i vermellós dels arbres de ribera, són les millors èpoques per visitar l’espai, coincidint, a més, amb el pas dels ocells migradors.

 

Els hàbitats de la reserva atreuen multitud d’ocells migradors. Des de fa anys, el Sot del Fuster és una de les estacions de Catalunya on es porten a terme campanyes d’anellament durant el pas migratori de la tardor. Aquí es fa un seguiment continuat dels ocells que permet conèixer i valorar la importància de l’indret com a refugi migratori.