Espai Natura

Mig de Dos Rius

No us podeu perdre...

Els paisatges. Hi ha tres paisatges ben diferenciats. D’una banda, al costat del Fluvià hi ha una franja de bosc de ribera en procés de regeneració que està colonitzant una plantació de pollancres i plàtans abandonada. Més cap a l’interior hi ha un extens prat de dall ric en gramínies i lleguminoses amb important fauna associada. Aigües avall hi ha una petita part de la reserva colonitzada fonamentalment per canyís i boga, a causa de l’entrada d’aigües salines i un elevat nivell freàtic.

Sabíeu que...

A l’espai s’ha reintroduït la llúdriga, s’han catalogat més de 30 espècies diferents de lepidòpters i es poden observar fins a 350 espècies diferents d’aus.