Nou Verd

Nou Verd (SCCL)

Entrem-hi – Cooperativa d’iniciativa social

L’objectiu és promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat, i prioritàriament del col·lectiu de treballadors amb malaltia mental severa. Es promou la màxima participació dels treballadors en la marxa de l’empresa, potenciant el màxim nivell d’autonomia en cada un d’ells.

Ofereix serveis de jardineria i de recollida de residus (olis vegetals per fer Biodiesel), principalment a la comarca de l’Alt Penedès.

 

 

Vilafranca del Penedés
Jardineria, biomassa