Observatori del Paisatge

L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un organisme d'assessorament de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge.

La seva creació al 2004, a partir del Conveni europeu del Paisatge, respon a la necessitat d’estudiar el paisatge, d'elaborar propostes i d'impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible. La Fundació forma part del seu Consell Rector a través de la seva àrea de Territori i medi ambient.

Entre d'altres iniciatives, l’Observatori del Paisatge ha creat una aplicació SIG interactiva 2.0 per introduir, visualitzar i consultar informació de les construccions de pedra seca de Catalunya (Wikipedra). Aquest projecte té la participació de les entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca a Catalunya i parteix de la feina feta per la Fundació, que ja en va definir alguns aspectes tècnics.

 

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al 93 214 25 65