Participació en xarxes

La Fundació participa en xarxes amb altres entitats per donar recolzament a noves iniciatives, extreure noves idees, aprendre noves pràctiques i difondre el missatge i el coneixement adquirit.

Les entitats amb les que participa són les següents: