?>

Gestió d'hàbitats

 

Els plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) són l’eina que fa servir la Fundació per esbrinar la situació present de l’àrea forestal dels seus espais. Es tracta d’un document de planificació a mitjà termini que, a més de ser descriptiu, proposa actuacions per millorar la qualitat ecològica i paisatgística dels boscos, així com per incrementar-ne la biodiversitat. Les cremes controlades, el manteniment i creació d’espais oberts o les repoblacions amb arbres són algunes mostres del que suggereix. El pla, però, no es pot posar en pràctica lliurement; abans cal que l’aprovi el Centre de la Propietat Forestal (CPF) de la Generalitat de Catalunya.

Actualment el 96% del territori propietat de la Fundació disposa d’un PTGMF. L’adopció d’aquest model agilitza els tràmits administratius de les accions recollides al Pla de gestió, sobretot les que s’han de fer en terreny forestal.