?>

Canvi climàtic

 

Adaptacions al canvi climàtic en l’ús de l’aigua

El projecte Accua avalua la vulnerabilitat territorial del litoral mediterrani a Catalunya davant els principals efectes del canvi global relacionats amb les variacions en la disponibilitat d’aigua a tres conques hidrogràfiques catalanes: el Fluvià, la Tordera i el Siurana. Aquestes són conques relativament reduïdes i d’una superfície similar, representatives de diferents condicions tant físiques com humanes. L’objectiu són les opcions d’adaptació per respondre a aquesta vulnerabilitat territorial i social davant d’aquests efectes.

L’estudi és pioner perquè integra l’avaluació de la vulnerabilitat de les conques posant l’accent en les característiques territorials d’aquestes zones.