?>

Gestió d'hàbitats

 

Sota el nom de «Projecte Roure» s’ha desenvolupat una iniciativa per recuperar els boscos de roures i alzines en les zones forestals de clima mediterrani i submediterrani de Catalunya, per a la prevenció d’incendis, la gestió forestal i la millora paisatgística i ambiental. Es tracta d’una de les iniciatives més destacades i innovadores de la Fundació. Actualment, el projecte es troba en fase de desenvolupament i consolidació, un cop fetes les actuacions forestals.