Projectes LIFE

Els projectes LIFE són un dels principals mecanismes de la política ambiental de la Unió Europea, per contribuir a l'aplicació, desenvolupament i millora de les polítiques ambientals europees.

La Fundació participa i impulsa diversos projectes LIFE:

 

 

 

 
 
 

 

  http://lifemontserrat.eu/wp-content/uploads/2015/03/logo-principal.png      MIGRATOEBRE
 

Red bosques