?>

Biodiversitat

 

Avui la ramaderia i l’agricultura tradicionals, que fins fa poc satisfeien una bona part de les necessitats de consum humà, s’estan perdent. A més d’esfumar-se un coneixement ancestral sobre la terra molt valuós, també hi ha el risc immediat que desapareguin les races i les varietats animals i vegetals domèstiques: tota una biodiversitat d’origen humà, generada durant mil·lennis, que és bàsica per al manteniment d’una gran varietat d’ambients i, per tant, de flora i fauna salvatges.

En aquest context, des del 2005 la Fundació ha adquirit per al Espai Natura Muntanya d’Alinyà caps de bestiar de races catalanes o espanyoles –bàsicament cavalls asturcons asturians, rucs catalans, ovelles araneses i cabres de Rasquera i pirenaiques– per cedir-los als ramaders de la vall o, en el cas dels cavalls i els rucs, fer-los pasturar lliurement per la muntanya. Això té dos objectius principals: potenciar l’activitat agroramadera i els productes que se’n deriven a fi de revertir l’actual tendència al despoblament de la vall, i fomentar –mitjançant la cria i la recerca– la recuperació, la millora i la reintroducció de les dites races de bestiar.

D’altra banda, el 2005, en el marc del Projecte Biodiversitat de l’Institut Pirinenc del Gos de Muntanya dels Pirineus, la Fundació va establir un acord amb aquesta entitat per tal de cedir als ramaders d’Alinyà gossos de defensa de ramats. El retorn d’alguns depredadors com el llop, el linx o l’ós bru i l’aparició de gossos errants fan que el gos de muntanya dels Pirineus torni a ser una peça fonamental a l’hora de compatibilitzar les explotacions ramaderes amb l’existència dels vells predadors.