?>

Gestió d'hàbitats

 

L’espai correspon a uns antics aiguamolls naturals que van ser transformats els anys noranta per construir-hi una piscifactoria (amb una forta oposició d’entitats ecologistes), i ara la Fundació ha volgut que torni a ser una zona d’aiguamolls salobrosos de gran valor ecològic. Les Salines de la Tancada destaquen, entre altres coses, perquè són un dels principals reductes del fartet (Aphanius iberus), un peixet endèmic del litoral ibèric.

La restauració de l’espai va començar amb la recollida de restes de la piscifactoria, la neteja i el tancament dels edificis i d’alguns accessos a la finca, la neteja dels hivernacles i les cubetes de la piscifactoria, l’eliminació d’una planta invasora de les platges del Delta (Carpobrotus sp.) i la instal·lació de senyals que hi prohibeixen marisquejar.

Actualment aquest espai és objecte d’un ambiciós Projecte LIFE+ ΔLagoon, per a la restauració d’hàbitats, i també s’ha convertit en un centre d’interpretació mediambiental, MónNatura Delta de l’Ebre.

Gaudeix de les imatges de la seva restauració.