?>

Biodiversitat

 

La Fundació ha col·laborat amb diverses entitats en diferents projectes relacionats amb la tortuga babaua (Caretta caretta):

  • Fundació per a la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM): el 1997 amb suport general i el 1999 amb la campanya «Ajudem-la 99», basada en el treball conjunt amb els pescadors de palangre.
  • Fundación Oceana (2005): edició d’un tríptic divulgatiu per informar els pescadors sobre la captura accidental de tortugues deguda a la pesca de palangre al Mediterrani.
  • Associació d’Amics de la Tortuga de l’Albera (2007 i 2008): Projecte Caretta.cat, consistent a descobrir totes les postes de tortuga babaua de les platges catalanes per veure si hi ha una població que hi nidifica i, en cas afirmatiu, procurar preservar-la.