?>

Biodiversitat

 

L’any 2000, gràcies al suport econòmic de la Fundació, es va descobrir sorprenentment una població salvatge, no reintroduïda, de tortuga mediterrània (Testudo hermanni), a la serra de Llaberia (Priorat) (fins aquell moment només localitzada a la serra de l’Albera). A partir del citat descobriment, l’Ajuntament de Marçà va rebre el suport de la Fundació del 2005 al 2008 per dur a terme un projecte amb l’objectiu de conservar aquesta nova població de tortugues mitjançant, d’una banda, la gestió d’individus de poblacions salvatges o criats en captivitat i, de l’altra, intervenint sobre l’hàbitat per implantar-hi més poblacions o augmentar la mida o la viabilitat de l’existent. Aquest projecte va culminar amb la inauguració del Centre d’Interpretació de la Tortuga Mediterrània.