?>

Biodiversitat

 

La Fundació també treballa per salvaguardar els recursos fitogenètics domèstics de les varietats tradicionals d’arbres fruiters i hortalisses, atesa la gran erosió genètica que han patit tots els cultius en general durant els darrers anys a causa dels nombrosos canvis introduïts en els processos agrícoles.

L’any 2005 es va signar un conveni amb Forestal Catalana per tal de fer un treball de recerca i preservació de les varietats de fruiters tradicionals i autòctons de la Espai natura Muntanya d’Alinyà. Primer de tot, es va recopilar una informació exhaustiva a partir del coneixement ancestral de la gent gran d’Alinyà, que va permetre detectar i catalogar cinquanta-quatre varietats d’onze espècies d’arbres diferents; posteriorment, se’n van obtenir esqueixos per tal de crear un banc genètic en forma de viver.