Xarxa AgroSocial

La Xarxa AgroSocial és el nexe comú de les empreses socials (que fomenten la inserció laboral de discapacitats, persones amb malaltia mental o en risc d'exclusió) i que tenen com a activitat principal qualsevol aspecte relacionat amb el medi ambient.

Objectius de la Xarxa

 • Creació i consolidació d'empreses amb un alt valor afegit social (empreses d'inserció per persones en exclusió, centres especials de treball per discapacitats, serveis per a persones dependents) i/o mediambiental (producció ecològica, recuperació de llavors tradicionals)

 • Revalorització del sector primari: l'explotador d'un recurs natural com a garant mediambiental del mateix i el sector primari com a font de salut (alimentació) i recuperació de la biodiversitat.

La Xarxa ofereix acompanyament per a una millor gestió, inversió i sensibilització i posada en valor de la tasca d'aquestes empreses de Social Farming. Això es tradueix en:

 • Foment de sinèrgies. Identificació de les millors pràctiques i suport en l'implementació de les palanques d'èxit en altres projectes.
 • Pla de negoci i acompanyament. Recolzament en l'arrencada i creixement.

 • Canalització d'inversions i concessions d'ajuts.
 • Recolzament gerencial durant el primer any de funcionament

 • Difusió.

Els reptes d'Impuls social en l'àmbit rural

 • Elevat índex de discapacitat. 
Un 11,5% de la població rural espanyola amb alguna discapacitat (8,5% de la població urbana).
 • Despoblament. 
Descens de la població rural a Catalunya, ha passat del 31% l'any 1950 al 10,7% el 2008.

 • Envelliment  població. 
El percentatge de majors de 70 anys arriba al 16,4%, enfront del 12,6% del conjunt de la població.
 • Manca de recursos socials. 
Baix percentatge de població situada a la generació suport (Persones entre 30 i 49 no dependents, generació que té cura de les persones dependents)

 • Combinar sector agrícola i medi ambient. 
Pèrdua del 75% de la diversitat biològica de les llavors en 50 anys.

Membres de la Xarxa AgroSocial

 • Emprenedors i empreses rurals innovadors i sostenibles econòmicament amb un alt valor afegit social (empreses d'inserció per persones en exclusió, centres especials de treball per discapacitats, serveis per a persones dependents) i/o mediambiental (producció ecològica, recuperació de llavors tradicionals)

 • Xarxes de Business Angels, institucions públiques i privades interessades en el finançament d'iniciatives rentables econòmica, social i mediambientalment.

Membres de la Xarxa