Xarxa de Custòdia

La Fundació, com a promotora del moviment de la custòdia del territori a Catalunya, ha portat a terme diverses iniciatives i una estreta col·laboració amb la Xarxa de Custòdia.

Entre les iniciatives dutes a terme en destaquen l’organització del Seminari Internacional de Custòdia del Territori del Castell de Montesquiu (novembre de 2000), on va aprovar-se la «Declaració de Montesquiu»; la II Reunió de la Xarxa de Custòdia del Territori de les Valls d’Àneu (novembre de 2001) i la publicació de quatre guies d’implantació de la custòdia, d’opcions per a la custòdia en finques privades, de custòdia i municipi, i d’un manual d’introducció a la custòdia en llengua castellana. 

Des del 2003 l’àrea de Territori i medi ambient porta a terme un programa propi d’iniciatives de custòdia del territori i dóna suport a la Xarxa de Custòdia del Territori de manera regular en projectes específics i a través de convenis estructurals entre el 2003 i el 2010.

La Fundació és membre fundador de la Xarxa de Custòdia des del 6 de març de 2003 i va ocupar la presidència de l’entitat entre 2003 i 2005.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al 93 214 25 65