La Pedrera singular

La Pedrera (1906-1912) va ser construïda per Antoni Gaudí (1853-1926) com a edifici d’habitatges de lloguer. Considerat el seu edifici més emblemàtic, va ser nomenat l'any 1984 com a Patrimoni mundial per la UNESCO.

La Pedrera (1906-1912) va ser construïda per Antoni Gaudí (1853-1926) com a edifici d’habitatges de lloguer, per encàrrec del matrimoni format per Pere Milà i Roser Segimon. En aquell moment, Gaudí ja era un arquitecte consagrat que plasmà tot el seu enginy i distinció a l’hora de planificar un nou concepte d’edifici d’habitatges.

La Pedrera, l’última obra civil que va dissenyar i construir, és considerat el seu edifici més emblemàtic, tant per les innovacions funcionals i constructives com per les solucions ornamentals i decoratives.

El seu caràcter monumental i artístic va evitar que n'enderroquessin les golfes i el terrat, que sobrepassaven el volum construït permès per la llei. La seva legalització va ser possible gràcies a una contraprestació econòmica, a més de la resolució de la Comissió de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona, el 28 de desembre de 1909, que va acreditar que l’edifici tenia caràcter monumental i que no s’havia d’ajustar estrictament a les ordenances municipals.

Més enllà d’aquest primer reconeixement, la seva singularitat i el seu valor artístic queden àmpliament acreditats quan s'inclou en el catàleg del Patrimoni Artístic de la ciutat de Barcelona el 1962, amb la declaració com a Monument Historicoartístic d’Interès Nacional per part del Govern espanyol l’any 1969, i la UNESCO l'inscriu com a Bé Cultural del Patrimoni Mundial el 1984, pel seu valor universal excepcional. 

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 69