Per a l'accessibilitat

Existeix un programa adreçat a les persones amb capacitats visuals i auditives diferents per garantir un accés igualitari als continguts culturals de la Fundació, i contribuir a la inserció social normalitzada d'aquestes en totes els àmbits de la vida.

Contacteu amb nosaltres per correu o per telèfon al      93 214 25 69