El Tàndem Institut Eugeni d'Ors + TNC, dissenyat pensant en la seva sostenibilitat a llarg termini, té com a principal objectiu dotar al centre d’eines pedagògiques per implementar un model estable d’integració de les arts escèniques en el Projecte Educatiu del Centre, oferint una experiència d’aprenentatge profunda, diversa i significativa als alumnes.