En el Tàndem Institut Josefina Castellví + British Council, l'anglès i les metodologies educatives del Regne Unit s’insereixen com a eix transversal d’aquest centre educatiu que aposta, entre d’altres, per l’aflorament de les vocacions científiques.

La formació del professorat en metodologia AICLE els permet aplicar-la en tots els processos d’aprenentatge, tot relacionant continguts i preparant els coneixements dels alumnes amb les seves competències professionals futures, que ens molts casos es desenvoluparan en llengua anglesa. Més enllà, la incidència en el sentit de pertinença i cultura de centre també són punts claus en el projecte.