Informació bàsica

Podem observar els efectes del canvi climàtic sobre els boscos? Com seran d'aquí 50 anys? Hi hauran més incendis? En aquest projecte coneixeràs millor les transformacions que s’estan produint als nostres ecosistemes degut a al canvi global. Aprendràs a utilitzar noves tecnologies i fonts de dades mediambientals per detectar els canvis de vegetació a diferents nivells. Des de l’escala global, amb satèl·lits que proporcionen imatges multiespectrals a 1km (Modis, diari) o a 10 m (Sentinel-2, cada 5 dies), fins a escala centimètrica, amb càmeres instal·lades en drons o realitzant mesures a camp. Els efectes del canvi global ja comencen a ser evidents: els reconeixerem?

Què aprendràs?

L’expressió emergència climàtica ha estat declarat neologisme aquest 2019. I és que sentim parlar a tot arreu sobre el canvi climàtic, a la televisió, a través de les xarxes socials, etc. No obstant, la informació que ens arriba al respecte sovint és poc precisa i manca de rigor científic. En aquest projecte descobriràs quines són les causes reals i les conseqüències del canvi climàtic sobre els boscos, aplicant el mètode científic. A partir de la informació recollida en sortides de camp, dades de satel·lit i imatges enregistrades amb frons estudiarem aquesta problemàtica i debatrem els resultats obtinguts per tal de trobar solucions viables que ens permetin reduir l’impacte ambiental que com a humans exercim sobre el planeta.

En aquest projecte aprendràs a buscar, descarregar, processar i crear imatges útils per a la presa de decisions en la gestió mediambiental. Per fer-ho, disposem de dades de satèl·lits (Sentinel-2, un dels més recents i dedicat exclusivament a usos mediambientals, que obté imatges d’alta resolució multiespectral), ortofotografies i dades LIDAR de Catalunya, amb resolucions des de mètriques fins a centimètriques. També aprendrem com funciona un dron i els seus usos gairebé infinits, com ara la possibilitat d’instal·lar-hi una càmera i poder obtenir imatges reals d’alta resolució i pràcticament instantànies de l’estat dels nostres boscos. 

Participant en aquest projecte també aprendràs a fer treball de camp, i què millor que poder tenir el ‘laboratori’ en plena natura! Farem diverses sortides al bosc que et permetran conèixer millor el funcionament dels boscos i els principals agents que els afecten (ventades, insectes, neu, foc, etc.). Aprendràs a realitzar un inventari forestal per obtenir dades del bosc i comparar-les amb les obtingudes digitalment mitjançant les noves tecnologies, i així poder caracteritzar les dinàmiques naturals d’aquests ecosistemes.

Després de passar dues setmanes estudiant els boscos i el seu funcionament, seràs capaç d’elaborar cartografia i altres tipus d’informació gràfica (taules, figures) per conèixer els principals efectes del canvi climàtic sobre els boscos del voltant de Món Natura Pirineus. D’aquesta manera, hauràs assolit els coneixements necessaris per interpretar aquestes dades i discutir les seves conseqüències sobre els boscos i el benefici que proporcionen a la societat.
 

Equip investigador

Projecte liderat per investigadors i investigadores del Departament d’Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida i del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (Lleida), i associat al Màster Forestal Europeu Erasmus Mundus coordinat per la University of Eastern Finland (Finlàndia). Projecte desenvolupat en català i castellà.