SALA DE PREMSA

< Tornar a l'índex

Barcelona, 25/06/2019

285 nois i noies reben les Beques escolars i universitàries de la Fundació Catalunya La Pedrera

Es lliuren 270 beques escolars i 15 beques universitàries que donen continuïtat en els estudis superiors als alumnes becats

En col·laboració amb entitats socials arrelades arreu de Catalunya, ja s’han atorgat més de 3.500 beques al llarg de 17 edicions

 

La Fundació Catalunya La Pedrera lliura, entre avui i demà, els diplomes als 285 nois i noies que s’han acollit al programa Beques escolars i universitàries durant curs el 2018-19.

Aquest joves han pogut millorar la seva formació gràcies a les ajudes proporcionades per la Fundació Catalunya La Pedrera. El programa, que ha arribat aquest any a la dissetena edició és possible gràcies al treball i a la col·laboració de diverses entitats socials que actuen en alguns dels barris i poblacions més desafavorits del país.

Enguany s’han atorgat 270 beques escolars i 15 beques universitàries a joves que ja havien participat en el programa. D’aquesta manera se’ls ofereix la possibilitat d’accedir i finalitzar estudis universitaris. Aquest curs hi ha dos becats que finalitzen la carrera.

Durant aquests anys la Fundació Catalunya La Pedrera ha atorgat 3.538 beques escolars (des de 2002) amb un import mig de 1.350 euros, i 35 beques universitàries (des de 2006) dotades de 2.500 euros cadascuna.

L’edat mitjana dels beneficiaris del programa beques escolars és de 14 anys, tot i que el programa atén a nens i joves dels 10 als 19 anys. Per gènere, un 59% són noies i un 41% són nois. D’altra banda, els becats per a la universitat tenen una edat mitja de 19,6 anys, i cal destacar que han participat en el programa de beques de la Fundació uns 7’5 anys de mitjana.

L’acte de lliurament de diplomes d’avui ha tingut lloc a l’Auditori de La Pedrera i ha comptat amb la benvinguda per part de la senyora Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera; i les paraules de Prabhpreet Kaur Lal, alumna universitària actualment becada per la Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina; Olga Gallès i Fina Pérez, de l’equip del Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris. El lliurament dels diplomes l’ha fet Lluís Farrés, director de l'àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, que ha felicitat a tots els becats i les seves famílies per haver assolit els objectius educatius del curs.

 

Sobre el programa Beques escolars

El programa Beques escolars va ser creat l’any 2002 per la Fundació Catalunya La Pedrera amb l’objectiu de proporcionar unes condicions econòmiques i socials adients per al col·lectiu de nois i noies en risc o situació d’exclusió social. Amb la voluntat d’ajudar-los a assolir la formació necessària per accedir a estudis post obligatoris i al món laboral en les millors condicions possibles.

Els beneficiaris de les beques són proposats per les entitats col·laboradores del programa, que des de la seva experiència i pràctica quotidiana poden seleccionar els perfils més adients per a participar-hi. El programa es caracteritza per la flexibilitat que permet adaptar-se al màxim al perfil i a les necessitats dels usuaris i també a la dinàmica de funcionament de les entitats col·laboradores. Un altre dels aspectes importants del programa és el seguiment tutorial implícit a la beca i que es realitza a través de les entitats amb la finalitat que s’assoleixin els objectius establerts en cada cas.

Les entitats es comprometen també a desenvolupar un paper de mediació i coordinació entre totes les parts implicades en el procés socioeducatiu dels infants i joves participants.

 

Sobre el programa Beques universitàries

La Fundació vol ajudar les persones i oferir un millor futur als joves que estan en situacions d’alt risc, tot donant-los una oportunitat de formació que permetrà encarar la seva vida adulta amb més garanties de ser un adult feliç i compromès amb la societat.

El curs 2018-19 ha estat el tercer any de les Beques universitàries que garanteixen que els  joves amb possibilitats d’accedir a l’educació superior que provenen del programa beques escolars no perdin l’oportunitat de fer-ho per qüestions sòcio-econòmiques.

Aquest any, el programa Beques universitàries ha beneficiat a 15 alumnes que han cursat estudis d’Enginyeria, Dret, Gestió i administració Pública, Història de l'Art, Humanitats, Magisteri d'Educació Primària, Master en logística i comerç internacional, Medicina, Química, Traducció i interpretació i Treball Social.