SALA DE PREMSA

< Tornar a l'índex

El Bruc, 18/07/2019

Nou model de gestió forestal que redueix el risc d’incendis

Els resultats de la gestió duta a terme a Montserrat són replicables a tot l’arc mediterrani

Aquest model de gestió del territori, fruit del projecte LIFE Montserrat, ha creat una infraestructura verda de protecció per evitar grans incendis forestals i afavorir la conservació del patrimoni natural en un àmbit de 14 municipis al voltant de la Muntanya de Montserrat.

Des de l’any  2015 s’han impulsat un conjunt d’accions per fer del territori un espai més ric en termes de biodiversitat, menys vulnerable als incendis forestals, i més ben adaptat als escenaris de canvi climàtic.

S’hi han fet actuacions forestals per disminuir la densitat dels arbres, reduir la càrrega de combustible i millorar l’estructura del bosc. També s’han creat nous espais oberts i s’ha fomentat la recuperació d’espais agraris amb la intenció de recuperar un paisatge en mosaic d’elevada resiliència al foc i amb una major diversitat d’hàbitats i espècies. L’equilibri d’aquest nou paisatge es manté mitjançant l’acció del bestiar, amb el desplegament progressiu de ramats de vaques, cabres i rucs en règim extensiu.

L’abast del projecte incideix sobre 32.000 hectàrees de territori, incloent-hi el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, i un sector del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.  

Aquesta actuació, que s’ha dut a terme en 3.000 hectàrees estratègiques per reduir la vulnerabilitat dels boscos davant dels incendis, s’erigeix com un model d’èxit aplicable a tot l’arc mediterrani.

El projecte està coordinat per la Diputació de Barcelona, i hi participen com a socis beneficiaris el Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bombers de la Generalitat de Catalunya, l'Associació de Propietaris Entorns de Montserrat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació Catalunya La Pedrera.

La Fundació Catalunya La Pedrera està compromesa amb la preservació i gestió del patrimoni natural i treballa per la sensibilització i l’educació ambiental. També ofereix oportunitats als que més ho necessiten, fomenta el talent, la creació, l’educació, i la cultura.