NOTÍCIES

17/10/2018

La Fundació Catalunya La Pedrera impulsa l’excel·lència en els estudis universitaris de postgrau

Els estudiants becats després de l'acte d'entrega
 

La Fundació Catalunya La Pedrera ha lliurat aquesta setmana les beques corresponents a la vuitena edició del Programa de Beques per a Màsters d’Excel·lència. Aquesta iniciativa té per objectiu reconèixer el talent, fomentar l’excel·lència i fer de Catalunya un referent en l’àmbit dels estudis de postgrau de qualitat.  En aquesta edició del programa s’han atorgat 52 beques en 51 programes entre el conjunt dels màsters que s’imparteixen a Catalunya.

La selecció dels màsters inclosos en el programa s’ha fet considerant la seva excel·lència, a partir de dades públiques dels propis màsters i d’altres informacions requerides a les Universitats. En general, tots els màsters seleccionats tenen projecció internacional, impartits en anglès, orientats a la recerca, amb professors de prestigi, tenen un mínim de 20 estudiants i una antiguitat mínima de 2 anys. La selecció de màsters efectuada per la Fundació Catalunya La Pedrera ha estat contrastada amb les pròpies universitats i centres. Els màsters corresponen a les universitats públiques catalanes o consorcis on també participen aquestes universitats (la Barcelona GSE i l’IBEI). El criteri per becar l’estudiant és també l’excel·lència. Les candidatures dels estudiants són proposades pel propi equip coordinador del màster i la decisió es pren conjuntament entre la direcció del màster i la Fundació. 
Les beques, en termes generals, inclouen la totalitat de la matrícula i un ajut per als estudiants becats.

L’acte, que s’ha dut a terme a l'Auditori de La Pedrera, ha comptat amb la presència del President de la Fundació Catalunya La Pedrera, el Sr. Germán Ramón-Cortés, i del Sr. Lluís Farrés, Director de l’Àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, així com amb la participació del Dr. Josep M. Martorell, Director Associat del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i de la Sra. Alba Cervera, investigadora del Barcelona Supercomputing Center (BSC).