Joan Carles Garcia Cañizares

En representació de la Diputació de Barcelona