Jordi Roca Ventura

En representació de la Diputació de Barcelona