Programa

Temps i espai sortint de l’escola o l’institut per fer els deures amb l’acompanyament d’un equip educatiu a l'Espai Social
  • En grups de convivència estables amb un educador referent fix i un equip de voluntaris assignat a cada grup.
  • Amb la incorporació de protocols i mesures de seguretat i higiene per a la protecció dels participants i de l'equip d'educadors (seguint la normativa de prevenció de la COVID-19 del moment).
  • Amb facilitat i recursos per continuar oferint el servei a distància en situacions de confinament (individual o grupal) i en els casos de restriccions temporals d’activitats presencials.
Facilitem:
  • Estratègies i recursos als infants i adolescents tant per a organitzar millor el seu temps d’estudi i assolir progressivament més autonomia i autogestió en el seu aprenentatge, com per guanyar en autoconfiança i benestar emocional.
  • Reforç d'estratègies d'estudi i d'aprenentatges de ciències a través d'activitats complementàries (especialment per a participants d’ESO).
  • Suport a la tasca educativa de les famílies oferint tallers periòdics (presencials i/o en línia) per ajudar i orientar a mares i pares en l’acompanyament emocional i educatiu dels fills i filles.

Dies i horari

Dues tardes a la setmana de 17h a 19h a escollir entre els següents torns:

Dilluns i dimecres

Dimarts i dijous

Dimecres i divendres

Preu mensual

Matrícula  25€ 

Quota mensual:

Primària 40€ | 37€ per al segon fill inscrit (2,20€/hora)
ESO 45€ | 42€ per al segon fill inscrit (2,50€/hora)

 

INSCRIPCIONS OBERTES

Espais Socials on es realitza