Formació en entorn real

L’activitat es desenvolupa a l’entorn productiu real, acompanyats pels seus educadors, supervisats per l’equip productiu i amb un temari tècnic bàsic. Els joves han de demostrar capacitat de treball i han d’estar disposats a afrontar un programa formatiu-experiencial molt exigent. 

icon--p-estudis-estudiants Estímul per l’alfabetització

El contacte amb l’entorn productiu real suposa un estímul a l’alfabetització, perquè els joves constaten les seves limitacions comunicatives i la importància de millorar-les per a poder accedir al mercat laboral.

Inserció sociolaboral

L’objectiu final és la inserció sociolaboral d’aquest joves. S’identifiquen aquells joves més motivats i amb actitud més positiva, per proposar un procés de regularització i inserció laboral mitjançant la contractació per part de l’empresa d’inserció.   

Programa Joves Migrants Sols

El programa, que es duu a terme en coordinació amb els centres d’acollida i els serveis socials referents, es desenvolupa a dos dels centres productius: els Horts de Sant Benet i la planta d’envasat de Sant Vicenç dels Horts de la Cooperativa MANS.

S’ofereix formació alfabetitzadora en aula i una formació tècnica bàsica a l’àrea productiva. L’objectiu és identificar joves que demostren especial motivació i aptitud, i facilitar la inserció laboral amb la contractació laboral a l’empresa d’inserció.