En aquesta plataforma trobaràs recursos per fer des de casa realitzats per l'equip de professionals del programa REMS

Exemples del que pots trobar a l'Espai virtual del REMS a casa

Tipus d'activitats online

Cognitives
  • Activitats cognitives: exercicis de càlcul, memòria, llenguatge, funcions executives i orientació  vinculats a la història de vida dels participants. Poden ser descarregables, complementats amb links interactius, jocs, etc. 
Físiques
  • Activitats físiques: exercicis de manteniment psicomotriu, del to muscular, coordinació motora, respiració i relaxació.
Creatives
  • Activitats creatives: espai per propostes entorn a la literatura, els jocs, les manualitats o el cinema, entre altres.
Musicals
  • Activitats musicals: propostes musicals creades específicament per ser escoltades i treballades des de casa.
Emocionals
  • Activitats emocionals: dinàmiques per millorar la nostra salut emocional i conèixer les nostres fortaleses i habilitats personals.