Afavorim el benestar emocional i les relacions socials

Què fem?

Promovem el teu benestar emocional per viure amb il·lusió i motivació el dia a dia. Podràs millorar la teva salut de manera global i establir noves relacions socials.

Com ho fem?

Fomenten un envelliment saludable a partir de diverses sessions dinamitzades per un equip de professionals càlid i proper. Treballem en base a les necessitats, històries de vida i preferències de les persones que conformen el grup.

Què trobaràs?

icon--p-grup-persones Equip Interdisciplinari

Equip de professionals liderat per una psicòloga, amb anys d’experiència treballant amb persones grans i en l’atenció centrada en la persona.

icon--p-atencio-medica Activitats

Significatives i basades en les necessitats, preferències i història de vida de la persona. Gran varietat de continguts per afavorir una bona salut i apoderar a la persona perquè visqui en benestar el seu projecte de vida.

icon--p-escoles-centres-educatius Ubicació

Un entorn segur, acollidor, càlid i amb un equipament ben dotat. Garantim la màxima seguretat i adoptem les mesures preventives i organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus.

Tipus d'activitats

Reptes cognitius

Debats, reflexions sobre articles, exercicis cognitius, ús de la reminiscència; permeten que la persona mantingui una bona salut cognitiva i pugui adonar-se i desenvolupar les capacitats i habilitats que posseeix.

Física

Es realitzen exercicis per tal de mantenir o millorar la salut física, centrats en les funcions més importants a preservar per la franja d’edat, que serien la coordinació, l’equilibri i la força. També s’empren altres tècniques com la relaxació i el ioga i es contemplen activitats a l’exterior.

Emocional

Dinàmiques emocionals on poder entendre com funcionen les nostres emocions i com podem intervenir en elles; descobrir les fortaleses i habilitats personals, treballar la capacitat de resiliència i l’autoestima, entre d’altres.

Creativa

La creativitat no té edat. A partir dels gustos i preferències dels participants del grup, es promouran activitats plàstiques, musicals, d’escriptura lliure, etc.

Hàbits saludables

L’alimentació serà el pilar fonamental ja que és essencial per mantenir una bona salut. Es desenvoluparan xerrades sobre els aliments, estils de cocció, i es posaran en pràctica amb tallers de cuina al propi espaiSocial. Altres temàtiques seran les rutines diàries d’autocura, la son, etc.

Sortides culturals i d’oci

A demanda de les persones, es podran generar visites a espais culturals del propi territori així com propis de la Fundació Catalunya La Pedrera.

*Sempre que es puguin garantir les mesures de seguretat necessàries.

Noves tecnologies

Si és d’interès per les persones, les acompanyarem en l’ús d’aplicacions, navegació per la xarxa, creació documents, etc.

Serveis associats

Viure en benestar fisioterapia

Fisioteràpia individual

Adreçat a participants del Viure en Benestar que vulguin complementar l’activitat grupal que es realitza o requereixin d’algun suport físic puntual

Viure en benestar suport psicologic

Suport psicològic individual

Adreçat a participants del Viure en Benestar que necessitin d’un suport i acompanyament més individualitzat en moments puntuals

Espais Socials on es realitza el Viure en Benestar