Relaciona’t i Emociona’t Millorant la Salut

ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA

Apliquem una metodologia basada en l’ACP que es tradueix en els principis del respecte a les persones, treballant amb la seva vida emocional i relacional.

icon--p-atencio-medica TERAPIES NO FARMACOLÒGIQUES

Es tracta d’un servei innovador, integral, efectiu i fonamentat en teràpies no farmacològiques com la reminiscència, la musicoteràpia, la dansa o el teatre.

Objectius REMS Benestar

El projecte REMS Benestar pretén contribuir a reduir el malestar emocional i prevenir possibles trastorns associats com l’ansietat i depressió en la ciutadania més gran de 60 anys. Alhora persegueix apoderar a la persona en totes les seves vessants (emocional, social-relacional, cognitiva i física) per promoure un envelliment saludable.

Àrees d’intervenció

Emprant el principis de l’atenció centrada en la persona, l’equip interdisciplinar liderat per una psicòloga, ofereix diverses sessions per a que la persona recuperi el seu projecte vital:
Reptes cognitius
Debats, reflexions sobre articles, exercicis cognitius; permeten que la persona mantingui una bona salut cognitiva i pugui adonar-se de les capacitats i habilitats que posseeix.
Física

es desenvolupen exercicis per tal de mantenir o millorar la salut física, centrats en les funcions més importants a preservar per la franja d’edat, que serien la coordinació, l’equilibri i la força.

Emocional

Dinàmiques emocionals on poder entendre com funcionen les nostres emocions i com podem intervenir en elles; descobrir les fortaleses i habilitats personals, treballar la capacitat de resiliència i l’autoestima, etc.

Creativa

La creativitat no té edat. A partir dels gustos i preferències dels participants del grup, es promouran activitats plàstiques, musicals, escriptura lliure, etc.

Hàbits saludables

L’alimentació serà el pilar fonamental, ja que és essencial per mantenir una bona salut. Es desenvoluparan xerrades sobre els aliments, estils de cocció, i es posarà en pràctica amb tallers de cuina al propi espaiSocial. Altres temàtiques seran les rutines diàries d’autocura o la son, etc.

Sortides

A demanda de les persones, es podran generar visites a: espais culturals del barri/població, La Pedrera, Espais Naturals, cap de setmana a Món Sant Benet, etc.

Noves tecnologies

Si és d’interès per les persones, les acompanyarem en l’ús d’aplicacions, navegació per la xarxa, creació documents, etc.

Espais Socials on es realitza el REMS Benestar

Barcelona
Lleida