El curso

IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Del 23 de enero a noviembre de 2021

El curso de Bioingeniería del programa Locos por la ciencia de la Fundación Catalunya La Pedrera es un curso desarrollado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) orientado a estudiantes de 1º de bachillerato con vocación científica interesados ​​en carreras STEM (de las siglas en inglés Science, Technology, Engineering, Mathematic). Esta curso surge con la idea de dar a conocer el entorno multidisciplinar que ofrece la bioingeniería donde confluyen disciplinas diferentes para resolver problemas relacionados con la salud. El objetivo principal de este curso es el de fomentar las vocaciones científicas y promover el conocimiento y la educación de excelencia de los jóvenes de Cataluña.

El curso se impartirá durante diferentes sábados del 23 de enero a noviembre de 2021 de manera online y en las instalaciones del IBEC.

Durante 15 sesiones teóricas, prácticas y online los estudiantes conocerán de cerca la investigación en las principales áreas de la bioingeniería aplicada a la salud.

Profundizaremos en la investigación en enfermedades relacionadas con el envejecimiento de la población, el estudio del cáncer y de las enfermedades minoritarias.

Además, los estudiantes podrán participar en talleres complementarios a la formación científica donde se tratarán cuestiones éticas y de comunicación científica y se proporcionará formación específica en el entorno de un laboratorio de investigación.

Las inscripciones al curso de Bioingeniería del programa Locos por la ciencia estarán abiertas del 16 de septiembre al 29 de octubre de 2020 y entre todos los inscritos se seleccionarán 24 estudiantes de 1º de bachillerato que participarán en la 4ª edición del curso dentro de la 9ª edición del programa Locos por la ciencia que tendrá lugar el 2021.

El curso consta de dos módulos:

Módulo A – Introducción y talleres complementarios

 • Introducción en el mundo de la Bioingeniería
 • Talleres:
  • Buenas prácticas de laboratorio
  • El método científico
  • La ética de la ciencia
  • La comunicación científica

Módulo B - Retos en salud

 • La bioingeniería para el diagnóstico y pronóstico del cáncer
 • La bioingeniería para un envejecimiento saludable
 • La bioingeniería para el tratamiento de enfermedades minoritarias

Objetivos: Entorno a los estudios académicos

 • Fomentar entre los jóvenes las vocaciones científicas vinculadas al mundo de la salud ayudando a orientar su futuro académico y profesional.
 • Acercar la investigación a los estudiantes ofreciéndoles la oportunidad de trabajar en un centro de investigación de referencia.

Objetivos: Entorno a la investigación y a las enfermedades 

 • Acercar a los estudiantes en la investigación: tanto a la investigación básica, traslacional y clínica en los diferentes ámbitos de la salud desde un punto de vista teórico-práctico, como la investigación en bioingeniería.
 • Entender las implicaciones que tienen todas las disciplinas STEM en el desarrollo de nuevas terapias y dispositivos de control.
 • Conocer el funcionamiento de los centros de investigación vinculados con la salud.

Objetivos: Entorno a la bioingeniería 

 • Ser conscientes sobre qué implica el concepto de bioingeniería y en la importancia de los entornos multidisciplinares.
 • Entender la importancia de la investigación básica.
 • Acercarse al futuro de la medicina.

Objetivos: Entorno los medios de comunicación y el espíritu crítico

 • Aprender a presentar y comunicar los resultados de la investigación.
 • Aprender a ser críticos con las comunicaciones en torno a la salud que se publican en los medios de comunicación (televisión, radio y prensa) o redes sociales y contrastar la información.

Sessions 2021

Mòdul A - Introducció i tallers complementaris
Introducció al món de la Bioenginyeria

Dia: Dissabte 23 de gener

Horari: 10h a 13h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Prof. Josep Samitier i Pilar Jiménez

Idioma: Català

En aquesta sessió introductòria a càrrec del director del centre, el Prof. Samitier, definirem les àrees de la bioenginyeria i descobrirem què ens cal conèixer abans de fer recerca.

 
Taller: Bones pràctiques de laboratori

Dia: Sessió ajornada. Data per determinar.

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Dra. Isabel Oliveira

Sessió a càrrec de: Equip de CORE facilities

Idioma: Català

Els assistents participaran d’un taller pràctic de bones pràctiques de laboratori que els permetrà assolir els coneixement bàsics per a la realització dels tallers posteriors.

Treballarem:

 • Com plantejar un experiment
 • Gestió de residus
 • Utilització d’equipament de laboratoriç
 
Taller: El mètode científic

Dia: Dissabte 6 de febrer

Horari: 10h a 13h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Clara Civit

Sessió a càrrec de: Clara Civit i Pilar Jiménez

Idioma: Català

 
Taller: L’ètica de la ciència

Dia: Dissabte 2 d'octubre

Horari: 10h a 13h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Pilar Jiménez, Clara Civit, Cristina Arimany

Idioma: Català

 
Taller: La comunicació científica

Dia: Dissabte 16 d'octubre

Horari: 10h a 13h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Coordinació de la sessió: Guillermo Orts

Sessió a càrrec de: Guillermo Orts

Idioma: Català

 
Taller: Preparació de projecte final

Dia: Dissabte 15 de novembre

Horari: 10h a 13h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Pilar Jiménez i Clara Civit

Idioma: Català

Mòdul B – Reptes en Salut
La Bioenginyeria per al diagnòstic i pronòstic del càncer

Dia: Dissabte 20 de febrer

Horari: 10h a 13h

Lloc: Sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

Aquest primer mòdul el dedicarem a com enfronta la recerca en Bioenginyeria els reptes en Salut. Ens centrarem en tres grans blocs; càncer, envelliment saludable i malalties minoritàries.

El tractament del càncer s'ha beneficiat en els últims anys de la implementació de teràpies personalitzades i dirigides. No obstant això, fins i tot amb l'ús d'aquests medicaments personalitzats, els tumors desenvolupen una gran resistència. Necessitem d’una millor comprensió de la progressió del tumor, del seu creixement així com una major personalització dels fàrmacs subministrats.

La mecanobiologia estudia el comportament físic i mecànic de les cèl·lules i permet observar i comprendre els processos de metàstasi. Per altra banda, el desenvolupament de noves estratègies de subministrament de fàrmacs, com la utilització de nanomotors i l’alliberament de fàrmacs controlat permetrien establir dianes terapèutiques controlades així reduir efectes secundaris dels fàrmacs.

Un altre gran repte és l’anàlisi de gran quantitat d’imatges i biomarcadors, així com la creació de models de tumor al laboratori per aconseguir avançar en el diagnòstic i tractament del càncer.

Durant les sessions 4, 5 i 6 els estudiants abordaran els nous enfocaments de recerca en càncer i podran experimentar al laboratori de la mà de les investigadores i investigadors del més alt nivell.

 
Sistemes terapèutics avançats: alliberament controlat de fàrmacs

Dia: Dissabte 27 de febrer

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català, castellà i anglès

 

Big data: l’anàlisi de grans volums de dades per al diagnòstic precoç

Dia: Dissabte 6 de març

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

 
La bioenginyeria per a un envelliment saludable

Dia: Dissabte 10 d'abril

Horari: 10h a 13h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

S’espera que el número de persones major de 65 anys augmenti dels 92 Milions en 2013 als 148 Milions en 2060. El predomini de les malalties associades a l’edat suposarà un repte sense precedents per als sistemes de salut de la Unió Europea.

La recerca de l’IBEC se centra en malalties cardiovasculars, diabetis, fallada cardíaca, malalties neurodegeneratives, respiratòries i infeccioses.

El desenvolupament dels anomenats òrgans en un xip permeten avançar tant en l’estudi de malalties com en contrastar l’eficàcia dels fàrmacs. Les teràpies regeneratives també hi juguen un paper clau en aquest tipus de patologies ja que miren de regenerar òrgans i teixits malmesos.

Per altra banda, la bioenginyeria explora els dispositius de mesura de senyals biomèdiques portables, on des de casa, els pacients poden estar monitoritzats i en contacte permanent amb hospitals i facultatius.

Durant les sessions 7, 8 i 9, els estudiants abordaran aquests nous enfocaments de recerca en patologies relacionades amb l’edat, debatran sobre els nous models de testat de fàrmacs front l’experimentació animal i podran posar en pràctica al laboratori els coneixents adquirits.

 

La rehabilitació controlada per intel·ligència artificial

Dia: Dissabte 17 d'abril

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català, castellà i anglès

 
Processament de senyals: diagnostic de malalties respiratories i infeccioses

Dia: Dissabte 24 d'abril

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

 

La Bioenginyeria per al tractament de les malalties minoritàries

Dia: Dissabte 8 de maig

Horari: 10h a 13h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

Considerem una malaltia o un trastorn minoritari quan afecta a menys d’una persona per cada 2.000. Hi ha més de 6000 malalties minoritàries que afecten a 30 milions de persones a la Unió Europea. El 80% d’aquestes malalties son d’origen genètic i sovint son cròniques i potencialment mortals.

La bioenginyeria podria trobar noves estratègies basades en el desenvolupament tecnològic, per al tractament de malalties minoritàries. Actualment a l’IBEC s’estudien malalties com la fibrosi quística, els trastorns genèrics mitocondrials, les malalties neuromusculars i les miotòniques.

L’estudi bàsic d’aquestes malalties hi juga un paper fonamental alhora de comprendre els processos que les generen. La microscòpia avançada és una eina molt potent que ens permet l’estudi dels mecanismes dels teixits vius a nivell manomètric.

 

Bio-nano-fabricació i biomimètica: els òrgans en un xip i els organoids

Dia: Dissabte 15 de maig

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català, castellà i anglès

 
Microscopia avançada i imatge

Dia: Dissabte 22 de maig

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online

Idioma: Català, castellà i anglès

Calendari 2021
Calendari 2021
Dissabte 23 de gener
Sessió online
Introducció al món de la Bioenginyeria
Sessió online. De 10h a 13h
Sessió ajornada. Data per determinar.
IBEC, Baldiri Reixac 10-12
Taller: Bones pràctiques de laboratori
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 6 de febrer
Sessió online
Taller: El mètode científic
Sessió online. De 10h a 13h
Dissabte 20 de febrer
Sessió online
La Bioenginyeria per al diagnòstic i pronòstic del càncer
Sessió teòrica. De 10h a 13h
Dissabte 27 de febrer
IBEC, Baldiri Reixac 10-12
Sistemes terapèutics avançats: alliberament controlat de fàrmacs
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 6 de març
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Big data: l’anàlisi de grans volums de dades per al diagnòstic precoç
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 10 d'abril
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
La bioenginyeria per a un envelliment saludable
Sessió teòrica. De 10h a 13h
Dissabte 17 d'abril
IBEC, Baldiri Reixac 10-12
La rehabilitació controlada per intel·ligència artificial
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 24 d'abril
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Processament de senyals: diagnostic de malalties respiratories i infeccioses
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 8 de maig
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
La Bioenginyeria per al tractament de les malalties minoritàries
Sessió teòrica. De 10h a 13h
Dissabte 15 de maig
IBEC, Baldiri Reixac 10-12
Bio-nano-fabricació i biomimètica: els òrgans en un xip i els organoids
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 22 de maig
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Microscopia avançada i imatge
Sessió pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 2 d'octubre
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Taller: L’ètica de la ciència
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 13h
Dissabte 16 d'octubre
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Taller: La comunicació científica
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 13h
Dissabte 15 de novembre
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Taller: Preparació de projecte final
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 13h
Data per determinar
IBEC, Baldiri Reixac 10-12 o sessió online
Acte de Cloenda
Acte de cloenda, presentacions dels estudiants i lliurament de diplomes