El curs

Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

El curs de Bioenginyeria del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematic). Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la bioenginyeria on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb la salut. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Bojos per la ciència: Bioenginyeria estaran obertes del 12 de setembre al 19 d’octubre de 2022 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que podran participar en una nova edició del curs dins de l’11a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc a 2023.

El curs s'impartirà durant diferents dissabtes del 28 de gener de 2023 al 18 de novembre de 2023 a les instal·lacions de l’IBEC així com a d’altres centres col·laboradors com el Campus Diagonal Besòs de la UPC.

Durant 15 sessions teòriques i pràctiques els estudiants coneixeran ben de prop la recerca en les principals àrees de la bioenginyeria aplicada a la salut.

Aprofundirem en la recerca en malalties relacionades amb l’envelliment de la població, l’estudi del càncer i de les malalties minoritàries.

A més els estudiants podran participar de tallers complementaris a la formació científica on es tractaran qüestions ètiques i de comunicació científica i es proporcionarà formació específica en l’entorn d’un laboratori de recerca.

El curs consta de dos mòduls:

Mòdul A – Introducció i tallers complementaris

 • Introducció al món de la Bioenginyeria
 • Tallers:
  • Bones pràctiques de laboratori
  • El mètode científic
  • L’ètica de la ciència
  • La comunicació científica

Mòdul B - Reptes en Salut

 • La bioenginyeria per al diagnòstic i pronòstic del càncer
 • La bioenginyeria per a un envelliment saludable
 • La bioenginyeria per al tractament de les malalties minoritàries
 • Aprendre a ser crítics amb les comunicacions entorn la salut que es publiquen als mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa) o xarxes socials i a contrastar la informació.

Objectius: entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre els joves les vocacions científiques vinculades al món de la salut tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional.
 • Apropar la recerca als estudiants oferint-los la oportunitat de treballar en un centre de recerca de referència.

Objectius: entorn la recerca i les malalties

 • Apropar els estudiants a la recerca: tant a la recerca bàsica, traslacional i clínica en els diferents àmbits de la salut des d'un punt de vista teoricopràctic, com a la recerca en bioenginyeria.
 • Entendre les implicacions que tenen totes les disciplines STEM en el desenvolupament de noves teràpies i dispositius de control.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb la salut.

Objectius: entorn la bioenginyeria

 • Ser conscients sobre què implica el concepte de bioenginyeria i en la importància dels entorns multidisciplinars.
 • Entendre la importància de la recerca bàsica.
 • Acostar-se al futur de la medicina.

Objectius: entorn els mitjans de comunicació i l’esperit crític

 • Aprendre a presentar i comunicar els resultats de la recerca.
 • Aprendre a ser crítics amb les comunicacions entorn la salut que es publiquen als mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa) o xarxes socials i a contrastar la informació.

Sessions 2023

Mòdul A - Introducció 2023
Introducció al món de la Bioenginyeria

Sessió 1 – Format Presencial*

Data: Dissabte 28 de gener

Horari: 10.00h a 14.00h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Prof. Josep Samitier

Resum: Durant la sessió els i les estudiants s’endinsaran en un recorregut per la història de la medicina i en concret per les aplicacions en bioenginyeria.

De la mà del director de l’IBEC, el Prof. Josep Samitier, coneixeran els projectes més punters en l’àrea de la bioenginyeria per a la salut.

Idioma: Català

 
Taller: El mètode científic

Sessió 2 - Format Presencial*

Data: Dissabte 4 de febrer 2023

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Dra. Cristina Arimany

Resum: El mètode científic és un procediment basat en processos lògics que ens permet contrastar una hipòtesi. L’heu posat mai en pràctica? Durant aquest taller farem la primera sessió pràctica del curs, aprendrem a fer servir correctament instruments i material de laboratori tot experimentant amb biomaterials.

Idioma: Català

 

Taller: Bones pràctiques de laboratori

Sessió 3 - Format Presencial

Data: Dissabte 11 de febrer de 2023

Horari: 10h a 14:00h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Sessió a càrrec de: Isabel Oliveira 

Idioma: Català

Mòdul B – Reptes en Salut 2023
La Bioenginyeria per al diagnòstic i pronòstic del càncer 

Sessió 4 – Sessió teòrica en format presencial

Data: Dissabte 25 de febrer 2023

Horari: 10h a 14h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Anglès

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Alba Herrero

El tractament del càncer s'ha beneficiat en els últims anys de la implementació de teràpies personalitzades i dirigides. No obstant això, fins i tot amb l'ús d'aquests medicaments personalitzats, els tumors desenvolupen una gran resistència. Necessitem d’una millor comprensió de la progressió del tumor, del seu creixement així com una major personalització dels fàrmacs subministrats.

Durant aquesta sessió, els i les estudiants abordaran les noves estratègies contra el càncer que gràcies a la bioenginyeria s’estan desenvolupant actualment.

 

Sistemes terapèutics avançats: alliberament controlat de fàrmacs

Sessió 5 – Sessió pràctica en format presencial

Data: Dissabte 11 de març de 2023

Horari: 10h a 13.30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Judith Fuentes, Meritxell Serra, Noelia Ruiz i Brenda Molina

Resum: Durant aquesta sessió abordarem el gran repte del desenvolupament de noves estratègies de subministrament de fàrmacs i com la utilització de nanomotors per a aconseguir l’alliberament de fàrmacs controlat, permetrien establir dianes terapèutiques controlades i reduir efectes secundaris dels fàrmacs.

 

Big data: l’anàlisi de grans volums de dades per al diagnòstic precoç

Sessió 6 – Sessió pràctica en format presencial

Data: 18 de març de 2023

Horari: 10h a 13.30h 

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Miguel Gonzalez

Resum: Durant la sessió aprendrem com funciona l’anàlisi i el processament d’imatges digitals amb el programa Fiji i veurem de quina manera aquest anàlisi pot servir per al diagnòstic de malalties.

 

La bioenginyeria per a un envelliment saludable

Sessió 7 – Sessió teòrica en format presencial

Data: Dissabte 25 de març 2023

Horari: 10h a 14.00h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Sessió a càrrec de: pendent

S’espera que el número de persones major de 65 anys augmenti dels 92 Milions en 2013 als 148 Milions en 2060. El predomini de les malalties associades a l’edat suposarà un repte sense precedents per als sistemes de salut de la Unió Europea.

Durant aquesta sessió ens endinsarem en la recerca de l’IBEC centrada en malalties cardiovasculars, diabetis, fallada cardíaca, malalties neurodegeneratives, respiratòries i infeccioses.

 

Bio-nano-fabricació i biomimètica: els òrgans en un xip i els organoids

Sessió 8 – Sessió pràctica en format presencial

Data: Dissabte 15 d’abril de 2023

Horari: 10h a 13:30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català

Sessió a càrrec de: Marc Azagra

Gràcies a la Resonància Magnètica Hiperpolaritzada (HP-NMR) tenim la capacitat d'analitzar el metabolisme de les cèl·lules a temps real i de forma no invasiva, podent diagnosticar anomalies abans que presentin símptomes.

La medicina preventiva i personalitzada comença amb la implementació de tècniques com ara la HP-NMR, podent tractar condicions abans que es converteixin en problemes que afectin la salut del pacient.

 

Microscopia avançada

Sessió 9 Sessió pràctica en format presencial

Data: Dissabte 22 d’abril de 2023

Horari: 10h a 13:30h

Lloc: Campus Diagonal-Besòs

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Sessió a càrrec de: Dra. Yolanda Castillo, Dra. Dolores Blanco

Resum: La bioenginyeria explora els dispositius de mesura de senyals biomèdiques portables, on des de casa, els pacients poden estar monitoritzats i en contacte permanent amb hospitals i facultatius.

Durant aquesta sessió els i les estudiants podran endinsar-se en la recerca en estudi de senyals biomèdiques.

 

La Bioenginyeria per al tractament de les malalties minoritàries

Sessió 10 – Sessió teòrica en format presencial

Data: Dissabte 6 de maig

Horari: 10h a 14.00h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Castellà 

Sessió a càrrec de: Juanma Fernández

Considerem una malaltia o un trastorn minoritari quan afecta a menys d’una persona per cada 2.000. Hi ha més de 6000 malalties minoritàries que afecten a 30 milions de persones a la Unió Europea. El 80% d’aquestes malalties son d’origen genètic i sovint son cròniques i potencialment mortals.

En aquesta sessió descobrirem con la bioenginyeria podria trobar noves estratègies basades en el desenvolupament tecnològic, per al tractament de malalties minoritàries. Actualment a l’IBEC s’estudien malalties com la fibrosi quística, els trastorns genèrics mitocondrials, les malalties neuromusculars i les miotòniques

 

Medicina preventiva a través de la Imatge Molecular

Sessió 11 – Sessió pràctica en format presencial

Data: Dissabte 13 de maig

Horari: 9.45h a 13.30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Sessió a càrrec de: Dr. Juanma Fernandez i Ainoa Tejedera

Resum: L’estudi bàsic d’aquestes malalties hi juga un paper fonamental alhora de comprendre els processos que les generen. La microscòpia avançada és una eina molt potent que ens permet l’estudi dels mecanismes dels teixits vius a nivell manomètric

 

Processament de senyals: monitorització del ritme cardíac mitjançant dispositius m-Health

Sessió 12 Sessió pràctica en format virtual (per decidir)

Data: Dissabte 16 de setembre de 2023

Horari: 9.45h a 13.30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Idioma: Català / Anglès

Sessió a càrrec de: Dra. Aurora Dols

Resum: La microscòpia avançada és una eina molt potent que ens permet l’estudi dels mecanismes dels teixits vius a nivell manomètric.

Durant aquesta sessió ens endinsarem en aquesta tecnologia clau per a la recerca en bioenginyeria.

 

Les malalties oblidades

Sessió 13 – Format virtual

Data: Dissabte 23 de setembre

Horari: 10h a 13.30h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de:Lucía Roman

Idioma: Català

Resum: En aquesta sessió teorico-pràctica en format virtual, farem un recorregut en la recerca en malalties que ja no estan al focus principal de la recerca, com la malària.

 

Mòdul C - Tallers complementaris 2023
Taller: L’ètica de la ciència

Sessió 13 – Format presencial

Data: Dissabte 7 d’octubre de 2023

Horari: 10h a 13.30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez

Sessió a càrrec de: Pilar Jiménez 

Idioma: Català / Castellà / Anglès

Resum: En aquesta sessió descobrirem els aspectes ètics que cal tenir en compte a l'hora de dissenyar, portar a terme i disseminar els resultats d'un projecte científic.

 

Taller: La comunicació científica

Sessió 14 – Format presencial

Data: Dissabte 28 d’octubre de 2023

Horari: 10h a 13.30h

Lloc: IBEC, Baldiri Reixac 10-12

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez          

Sessió a càrrec de: Pilar Jiménez

Idioma: Català

Resum: En aquesta sessió els i les estudiants descobriran la importància de la comunicació científica i com aquesta és clau per al procés de recerca.

Durant la sessió treballarem la comunicació i la divulgació científica i analitzarem quins són els diferents canals i formats.

 

Taller: Preparació del projecte final

Sessió 15 – Format virtual

Data: Dissabte 12 de novembre 2023

Horari: 15 a 17h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Pilar Jiménez        

Sessió a càrrec de: Pilar Jiménez

Idioma: Català

ResumDurant aquesta sessió ens centrarem en preparar el projecte final que es presentarà a la sessió de cloenda.

 

Calendari 2023
Calendari 2023
Dissabte 28 de gener de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Introducció al món de la Bioenginyeria
Sessió teòrica de 10.00h a 14.00h
Dissabte 4 de febrer de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Taller: El mètode científic
Sessió pràctica de 10.00h a 14.00h
Dissabte 25 de febrer de 2023
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
La Bioenginyeria per al diagnòstic i pronòstic del càncer
Sessió teòrica de 10.00h a 14.00h
Dissabte 11 de març de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 10-12
Sistemes terapèutics avançats: alliberament controlat de fàrmacs
Sessió pràctica. 9:45h a 13:30h
Dissabte 18 de març de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Big data: l’anàlisi de grans volums de dades per a la diagnosi precoç
Sessió pràctica. 9:45h a 13:30h
Dissabte 25 de març de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
La bioenginyeria per al tractament de les malaties minoritàries
Sessió teòrica. 10.00h a 14.00h
Dissabte 15 d’abril de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 10-12
Bio-nano-fabricació i biomimètica: els òrgans en un xip i els organoids
Sessió pràctica. 9:45h a 13:30h
Dissabte 22 d’abril de 2023
Campus Diagonal-Besòs
Microscopia avançada
Sessió pràctica. 9.45h a 13.30h
Dissabte 6 de maig de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
La Bioenginyeria per a un envelliment saludable
Sessió teòrica. 10.00h a 14.00h
Dissabte 13 de maig de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 10-12
Medicina preventiva a través de la Imatge Molecular
Sessió pràctica. 9.45h a 13.30h
Dissabte 16 de setembre de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 10-12
Processament de senyals: monitorització del ritme cardíac mitjançant dispositius m-Health
Sessió pràctica. 9:45h a 13:30h
Dissabte 23 de setembre de 2023
Activitat Virtual
Les malalties oblidades
Sessió teòrico- pràctica. 10h a 13:30h
Dissabte 7 d’octubre de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Taller: L’ètica de la ciència
Sessió teòrico- pràctica. 10h a 13:30h
Dissabte 28 d’octubre de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Taller: La comunicació científica
Sessió teòrico- pràctica. 10h a 13:30h
Dissabte 28 d’octubre de 2023
IBEC, Carrer Baldiri Reixac 4-8
Preparació del treball final
Sessió teòrico- pràctica. 15h a 17h