El curs

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB). Universitat Autònoma de Barcelona

De gener a octubre 2021

El curs de Ciències de la Terra del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), amb la col·laboració del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica. Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix les ciències ambientals i la sostenibilitat on conflueixen disciplines diferents per a resoldre problemes relacionats amb el medi ambient, els residus, la socioeconomia, la sostenibilitat, la biodiversitat i el canvi climàtic. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Les inscripcions al curs de Bojos per la ciència: Ciències de la Terra estaran obertes del 16 de setembre al 29 d’octubre de 2020 i entre tots els inscrits es seleccionaran 24 estudiants de 1r de batxillerat que participaran a la 2a edició del curs dins de la 9a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2021.

El curs s'imparteix durant diferents dissabtes de gener a octubre de 2021 a les instal·lacions de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB.

Durant 16 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixen de ben de prop la recerca en les principals àrees aplicades en les ciències i tecnologies ambientals com la sostenibilitat, el canvi climàtic, l’aprofitament dels recursos, el reciclatge, la biodiversitat, la cooperació i comportament ambiental i l’ecologia, entre d’altres. A més, podran veure processos com la fotosíntesis, conèixer quin és el paper bioindicador dels macroinvertebrats, de la vegetació de ribera i dels mamífers aquàtics, com creix un hort urbà, el compostatge de la matèria orgànica i explorar el paper de les comunitats locals en l’estudi del canvi climàtic.

En el curs es tracten els següents àmbits:

 • La sostenibilitat
 • La biodiversitat
 • Economia experimental i cooperació en canvi climàtic
 • L’economia circular
 • Els incendis i el clima
 • Els residus
 • L’agricultura urbana
 • La recuperació de metalls com l’or de telèfons mòbils
 • Ciència ciutadana i percepció del canvi climàtic
 • La fotosíntesis
Objectius específics

Entorn els estudis acadèmics

 • Fomentar entre les persones més joves les vocacions científiques vinculades al món de les ciències i tecnologies ambientals i la sostenibilitat tot ajudant-los a orientar el seu futur acadèmic i professional. 
 • Oferir l’oportunitat a alguns dels estudiants seleccionats que el seu Treball de Recerca de batxillerat estigui tutoritzat per un centre de recerca de referència.

Entorn la recerca

 • Apropar els estudiants a la recerca en temes de ciències de la Terra.
 • Conèixer el funcionament dels centres de recerca vinculats amb en les ciències ambientals i la sostenibilitat.

Entorn acadèmic

 • Treballar en un entorn pluridisciplinar amb professorat i investigadors i investigadores amb diferent formació bàsica, tant de ciències socials, de ciències de la terra o de tecnologia.

Entorn científic

Sessions 2020

Sessió 1 - Introducció a Bojos per les ciències de la Terra i la recerca en ciència i tecnologia ambientals a la UAB

Dia: Dissabte 18 de gener

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Xavier Gabarrell, director de l'ICTA-UAB

Sessió a càrrec de: Xavier Gabarrell i equip de direcció

Idioma: Català i castellà

En aquest sessió es presenta el curs, les seves sessions i el seu professorat. S’introdueix el campus de la UAB, el seu compromís amb la sostenibilitat, així com els diferents grups de recerca de l’ICTA-UAB. També es fa una introducció a la recerca en temes ambientals que es realitza des dels departaments de la universitat. Per últim, s’explica l’entorn científic i acadèmic i el futur de la ciència en la nostra societat.
 

Sessió 2 - Experimental Economics and Climate Change Cooperation (I)

Dia: Dissabte 1 de febrer

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Juana Castro and Filippos Exadaktylos

Sessió a càrrec de: Juana Castro and Filippos Exadaktylos

Idioma: Castellà i anglès

Students will be shortly introduced to the Experimental Economics (EE): we study in human behavior, altruism, reciprocity and cooperation. Students then will then participate in a clasical economic game to get familiarized with the methodology of EE and then in the more climate change related “Common pool resource Game” played in groups of four. Based on the results of this game, insights will be drawn regarding the Tragedy of the Commons and the importance of cooperation among people for Climate Change. Discussion will follow with students.

Sessió 3 - El paper de l'ecodisseny en l'economia circular

Dia: Dissabte 15 de febrer

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Laura Talens

Sessió a càrrec de: Laura Talens i Hanna Fux

Idioma: Català i castellà

En aquest mòdul es posa en valor la importància dels recursos i els materials en els aparells eléctrics i electrònics, i de com aplicant principis d’economia circular podem afavorir la recuperació de materials. L’economia circular busca canviar els cicles de vida dels productes actuals, basada en sistemes lineals, cap a un sistema que optimitzi els recursos en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels productes. Entre el principis d'economia circular cal destacar la reducció en l’ús de materials, la durabilitat del producte, l'ecodisseny que inclou el disseny per facilitar el desmuntatge i afavorir les tasques de manteniment i reparació, la creació i millora de la xarxa de recollida selectiva i sistemes per a la reparació de productes, entre d’altres.

A la sessió 3, fem una introducció sobre com l'ecodisseny pot afavorir l'economia circular. Utilitzem un cas pràctic sobre disc durs i telèfons mòbils per reflectir els conceptes enumerats abans. Durant la sessió, els participants desmunten una mostra d'aquestos dispositius, i s'analitzen conjuntament aspectes relatius al disseny. S'analitzen conjuntament la dificultat de separar parts que contenen materials valuosos, i el seu cost económic. La sessió finalitza amb una discussió sobre estratègies que poden permetre afavorir el disseny dels dispositius analitzats.

El taller pretén aproximar de forma pràctica el concepte d'economia circular i ecodisseny en objectes quotidians.
 

Sessió 4 - Llum, aire i aigua (I)

Dia: Dissabte 29 de febrer

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Sessió a càrrec de: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Idioma: Català

Els alumnes aprenen com es formen estructures tèrmiques en l’aigua i l’aire degut a l’absorció de la radiació solar (llum visible i infraroja). Es munten models físics d’aquestes interaccions, especialment respecte als canvis de densitat i als efectes del transport per l’aire i l’aigua de substàncies i materials i el seu dipòsit. S’observa i es discuteix  el seu efecte sobre els organismes vius.
 

Sessió 5 - Biodiversitat: Viu el Riu!

Dia: Dissabte 23 de maig

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Dra. Roser Maneja i Dra. Sònia Sànchez-Mateo

Sessió a càrrec de: Dra. Sònia Sànchez-Mateo, Toni Mas i Quim Zaldo

Idioma: Català

Coneixem quin és el paper bioindicador dels macroinvertebrats, de la vegetació de ribera i dels mamífers aquàtics per a l’avaluació de l’estat ecològic dels cursos fluvials, aplicant les metodologies emprades en el projecte de l’Observatori de la Tordera i del Besòs.

 

Sessió 6 - Llum, aire i aigua (II)

Dia: Dissabte 6 de juny

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Sessió a càrrec de: Josep-Anton Morguí, Roger Curcoll i Carme Estruch

Idioma: Català

En aquest apartat els estudiants treballen el transport de substàncies per l’aire i l’aigua respecte a la fotosíntesi i la respiració en els ecosistemes. Es munten models físics simplificats i a escala d’ecosistemes aquàtics i terrestres (sòls, vegetació, sediments, llacs) per estudiar l’intercanvi de gasos (vapor d’aigua, gasos d’efecte hivernacle, gasos reactius). Es mesuren les interaccions entre el medi i l’activitat dels organismes a través de la quantificació del CO2 emès.
 

Sessió 7 - Tractament i valorització de residus orgànics

Dia: Dissabte 20 de juny

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Esther Molina Peñate i Laura Mejias Torrent

Sessió a càrrec de: Esther Molina Peñate i Laura Mejias Torrent

Idioma: Català i castellà

En la sessió es presenten diferents tipus de residus orgànics, així com l’esquema actual del tractament i valorització d’aquests residus: digestió anaeròbia i compostatge.

Es simula el procés de compostatge en dos reactors de 10L adiabàtics, explicant les diferents fases del procés de compostatge (descomposició i maduració) i les dinàmiques de temperatura esperades (fase termòfila i fase mesòfila).

Finalment, es realitza un test de germinació per determinar la qualitat del compost.

Sessió 8 - Per què és important l’agricultura urbana? (I)

Dia: Dissabte 27 de juny

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona i Camps experimentals de la UAB

Coordinació de la sessió: Veronica Arcas, Susana Toboso i Pietro Tonini

Sessió a càrrec de: Veronica Arcas, Susana Toboso i Pietro Tonini

Idioma: Català

Coneixerem com l’agricultura urbana fomenta un ús més optimitzat de recursos en les ciutats fent-les més sostenibles i auto-suficients. Treballem als hivernacles de l’edifici de l’ICTA, preparant substrats i plantant verdures, determinant l’aigua i nutrients necessaris.

Es fa un planter que se seguirà durant les 2 sessions. Cada participant s’encarrega de 4 plantes diferents; s’experimenta amb diferents substrats i condicions de treball i reg. Cada participant haurà de dissenyar el seu propi sistema.

Sessió 9 - Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (I)

Dia: Dijous 9 de juliol

Horari: 15.30h a 17.30h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Laura Talens

Sessió a càrrec de: Laura Talens

Idioma: Català i castellà

En aquesta sessió es continuen els treballs iniciats en la sessió 3 del mateix mòdul on es posen en valor la importància dels recursos i els materials en els aparells eléctrics i electrònics, i de com aplicant principis d’economia circular podem afavorir la recuperació d'aquestos materials. 

A la sessió 5, s’expliquen els materials que contenen els dispositius que es van desmuntar a la sessió 3, on els trobem a la taula periòdica del elements, la procedència d'alguns dels materials i el seu impacte ambiental, qui i on s’ha produït, i com es recuperen actualment. En aquesta sessió fem una introducció a la base de dades DoSE, i com pot utilitzar-se per modelitzar plaques de circuit imprés de dispositius elèctrics i electrònics per tal de poder analitzar d'una forma més completa l'impacte ambiental de productes elèctrics i electrònics. Durant la sessió s'analitza conjuntament els materials valuosos, i el seu valor econòmic. La sessió finalitz amb una discussió sobre el cost econòmic de desmuntatge (sessió 3) i el valor econòmic de les parts (sessió 5) per tal d'aprofondir sobre la viabilitat de la recuperació de materials.

El taller pretén aproximar de forma pràctica la rellevància dels materials en noves tecnologies.

 • Desmontaje y recogida de datos
 • Introducción a DoSE-LCADB y estimación de materiales.
Sessió 10 - Projecte LICCI: Efectes del canvi climàtic, de l’escala global a la local

Dia: Dissabte 11 de juliol

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Anna Porcuna-Ferrer

Sessió a càrrec de: Anna Porcuna-Ferrer, Victoria Reyes-García i Anna Schlingmann

Idioma: Català, castellà i anglès

Els científics porten anys investigant els efectes del canvi climàtic. En base a aquests estudis sabem que les alteracions que s’estan produint tant a escala global com local son moltes i molt variades. Durant el taller discutirem què en sabem sobre els efectes del canvi climàtic en els sistemes biofísics i quins han estat els principals mètodes científics que ens han permès assolir aquest coneixement. També ens preguntarem “cal ser científic per percebre que el clima està canviant?”. Responem a aquesta pregunta explorant com persones arreu del món perceben el canvi climàtic i els seus efectes. Finalment discutirem: “i nosaltres, què hi podem fer?”.

Aquesta sessió s’organitza en el context del projecte de recerca “LICCI – indicadors locals dels impactes del canvi climàtic”, un projecte internacional que té com a objectiu apropar el coneixement local a la investigació sobre el canvi climàtic. Podeu trobar més informació sobre el projecte en el següent enllaç: https://licci.eu/(link is external)

La sessió està plantejada perquè els estudiants treballin i es familiaritzin de manera crítica amb diferents suports informatius (notícies, cerca web, articles científics, vídeo documental, etc.). A través de la plataforma de ciència ciutadana del projecte(link is external), cada grup d’estudiants treballarà amb una zona climàtica i una població, ètnia o grup indígena en particular. La sessió planteja diferents dinàmiques per reconstruir i entendre com el canvi climàtic afecta tant el medi biofísic com la forma de vida de les persones que hi habiten. També es duran a terme activitats per reflexionar sobre la nostra relació amb el canvi climàtic: com el perceben i com hi contribuïm.

Sessió 11 - Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (II)

Dia: Dijous 16 de juliol

Horari: 15.30h a 17.30h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Laura Talens

Sessió a càrrec de: Laura Talens

Idioma: Català i castellà

En aquesta sessió es continuen els treballs iniciats en la sessió 3 del mateix mòdul on es posen en valor la importància dels recursos i els materials en els aparells eléctrics i electrònics, i de com aplicant principis d’economia circular podem afavorir la recuperació d'aquestos materials. 

A la sessió 5, s’expliquen els materials que contenen els dispositius que es van desmuntar a la sessió 3, on els trobem a la taula periòdica del elements, la procedència d'alguns dels materials i el seu impacte ambiental, qui i on s’ha produït, i com es recuperen actualment. En aquesta sessió fem una introducció a la base de dades DoSE, i com pot utilitzar-se per modelitzar plaques de circuit imprés de dispositius elèctrics i electrònics per tal de poder analitzar d'una forma més completa l'impacte ambiental de productes elèctrics i electrònics. Durant la sessió s'analitza conjuntament els materials valuosos, i el seu valor econòmic. La sessió finalitz amb una discussió sobre el cost econòmic de desmuntatge (sessió 3) i el valor econòmic de les parts (sessió 5) per tal d'aprofondir sobre la viabilitat de la recuperació de materials.

El taller pretén aproximar de forma pràctica la rellevància dels materials en noves tecnologies.

 • Desmontaje y recogida de datos
 • Introducción a DoSE-LCADB y estimación de materiales.
Sessió 12 - Experimental Economics and Climate Change Cooperation (II)

Dia: Dissabte 10 d'octubre

Horari: 10h a 14h

Lloc: Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB, Bellaterra, Barcelona

Coordinació de la sessió: Juana Castro and Filippos Exadaktylos

Sessió a càrrec de: Juana Castro and Filippos Exadaktylos

Idioma: Castellà o anglès

Students will be shortly introduced to the Experimental Economics (EE): we study in human behavior, altruism, reciprocity and cooperation. Students then will then participate in a clasical economic game to get familiarized with the methodology of EE and then in the more climate change related “Common pool resource Game” played in groups of four. Based on the results of this game, insights will be drawn regarding the Tragedy of the Commons and the importance of cooperation among people for Climate Change. Discussion will follow with students and results will be compared with the second session.

Sessió 13 - Introducció a la comunicació científica

Dia: Dissabte 17 d'octubre

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Isabel Lopera

Sessió a càrrec de: Isabel Lopera

Idioma: Català o castellà

S’introdueixen les principals metodologies de comunicació científica i de difusió de la ciència. Com escriure un article científic, i com preparar la presentació per la següent sessió

Sessió 14 - Acte de cloenda i presentacions realitzades pels participants

Dia: Dissabte 14 de novembre

Horari: 10h a 14h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Xavier Gabarrell, director ICTA-UAB

Sessió a càrrec de: Xavier Gabarrell  i participants del curs

Idioma: Català o castellà

Presentació dels treballs realitzats pels participants en el curs durant les diferents sessions. Cada estudiant presenta una de les sessions, on es mostren els objectius i principals resultats obtinguts en aquella sessió per tot el grup.

Calendari 2020
Calendari 2020
Dissabte 18 de gener
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Introducció a Bojos per les ciències de la Terra i la recerca en ciència i tecnologia ambientals a la UAB
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 1 de febrer
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Experimental Economics and Climate Change Cooperation (I)
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 15 de febrer
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
El paper de l'ecodisseny en l'economia circular
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 29 de febrer
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Llum, aire i aigua (I)
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 23 de maig
Sessió online
Biodiversitat: Viu el Riu!
Sessió online. De 10h a 14h
Dissabte 6 de juny
Sessió online
Llum, aire i aigua (II)
Sessió online. De 10h a 14h
Dissabte 20 de juny
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Tractament i valorització de residus orgànics
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 27 de juny
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Per què és important l’agricultura urbana? (I)
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dijous 9 de juliol
Sessió online
Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (I)
Sessió online. De 15.30h a 17.30h
Dissabte 11 de juliol
Sessió online
Projecte LICCI: Efectes del canvi climàtic, de l’escala global a la local
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dijous 16 de juliol
Sessió online
Els residus electrònics com a font de recursos: el cas dels disc durs i telèfons mòbils (II)
Sessió online. De 15.30h a 17.30h
Dissabte 10 d'octubre
Edifici ICTA-ICP, Carrer de les Columnes s/n, Campus de la UAB
Experimental Economics and Climate Change Cooperation (II)
Sessió teòrico-pràctica. De 10h a 14h
Dissabte 17 d'octubre
Sessió online
Introducció a la comunicació científica
Sessió online. De 10h a 14h
Dissabte 14 de novembre
Sessió online
Acte de cloenda i presentacions realitzades pels participants
Acte de cloenda i presentacions realitzades pels participants. De 10h a 14h