La Fundació Catalunya La Pedrera neix l’1 de gener de 2013 per respondre a una nova realitat social, i fer-ho amb una nova visió. El nostre entorn canvia; emergeix una nova consciència social, i emergeixen també noves necessitats i noves ambicions. Per això ens reinventem, però sense perdre l’essència del que som: una Fundació que aposta per l’ètica i la innovació, que creu en la proximitat i el dinamisme, i que vol transformar en accions el compromís amb el territori i amb la seva gent. Fent coses diferents però, sobretot, fent-les de manera diferent, i garantint que som, també, una entitat sostenible econòmicament.

Som nous i volem ser singulars. Perquè estem al servei d’un país també singular, per la riquesa del seu Patrimoni Natural, per la creativitat de la seva cultura, i per la generositat i solidaritat de la seva gent. La nostra missió és treballar de forma proactiva per al desenvolupament i la transformació social de Catalunya, situant-nos al costat dels que ens necessiten, dels emprenedors, dels que treballen pel futur, dels que creen noves idees.

L'edifici de La Pedrera, declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO, és la seu i far de la Fundació. Des del Passeig de Gràcia de Barcelona, il·lumina les cinc grans àrees de treball:

  •          Impuls social
  •          Cultura
  •          Territori i medi ambient
  •          Coneixement i recerca
  •          Alimentació

Però l’acció transformadora de la Fundació s’estén de manera intensa per tot el territori: en els nostres equipaments culturals i mediambientals com Món Sant Benet, Món Natura Pirineus o Món Natura Delta, i també en els nostres Espais socials, la Xarxa de Centres Sociosanitaris, o en els espais naturals que gestionem.

Iniciem un camí cap a un futur ple de reptes, però amb la solidesa d’un treball rigorós i ben fet, i amb la complicitat de totes les persones que formen part d’aquest nou projecte.

La Fundació Catalunya La Pedrera, creada per adaptar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa a la Llei 9/2012, de 25 de juliol, de modificació del text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, té en el Patronat el seu òrgan de govern i administració, d’acord amb els Estatuts. La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.756 per resolució de la Direcció general de dret i entitats jurídiques de data 23 de gener de 2013.

El President de la Fundació és el Sr. Germán Ramón-Cortés i la Directora General, la Sra. Marta Lacambra Puig.