RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és: FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

NIF: G65345472

Domicili: Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona (Barcelona)

Direcció de correu electrònic: lopd@fcatalunyalapedrera.com

Web: www.fundaciocatalunya-lapedrera.com; www.lapedrera.com; www.monnaturadelta.cat; www.monnaturapirineus.com; www.biysc.org; www.hemeroteca.cat; www.monsantbenet.com; www.omsideprat.com; donatius.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; jovesiciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; campus-natura.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; ciencia-alimentacio.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; joves-medicina.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; fellows.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; ketoalicia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; somnis.fundaciocatalunya-lapedrera.com/; impactesocial.fundaciocatalunya-lapedrera.com/

 

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 23 de gener de 2013 número 2756

A FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc. així com totes aquelles dades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxes socials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitat dependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes i condicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.

 

FINALITAT, DURACIÓ I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

·     Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de voluntariat situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la sol·licitud realitzada a través del formulari d’inscripció al programa de voluntariat. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Gestionar els concursos i sortejos organitzats en la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder gestionar la seva participació en els diferents sortejos o concursos organitzats pel responsable, així com la posterior comunicació als guanyadors. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs o sorteig i la seva exposició posterior determinada en les bases del concurs, així com durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de participació habilitat per a tal efecte en la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs o sorteig. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Les dades facilitades les conservarem mentre l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Enviar butlletins i newletters sobre productes i activitats de la FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA. Sota el consentiment de l’usuari recollim i tractem les seves dades personals per poder enviar-li informació sobre els nostres productes i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les seves dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure’s a la newsletter en el formulari habilitat a tal efecte a la web. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 45 del RGPD, s’informa que les dades seran tractades per encarregats del tractament ubicats en països que garanteixen un nivell adequat de protecció de dades a l’empara d’una decisió d’adequació presa per la Comissió Europea, de manera que no hi ha riscos en el tractament.

 

·     Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari en acceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Atendre la gestió dels donatius realitzada per l’usuari a través del formulari de donatius situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la sol·licitud realitzada a través del formulari de donatius o de fer-se membre. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació dels Termes i Condicions de la donació, avis legal i política de privacitat. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Gestionar la inscripció i desenvolupaments dels programes i activitats de la fundació on s’inscrigui l’usuari a traves dels formularis d’inscripció ubicats a la web. Recollim i tractament les dades personals del usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, realitzada a traves dels formularis d’inscripció o preinscripció als programes i activitats. Aquestes dades es conservaran durant el temps necessari per gestionar el programa i/o activitat i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i condicions del programa abans d’enviar la petició. L’usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Gestionar la venta d’entrades a les nostres activitats, programes i/o serveis disponibles en la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per a poder gestionar correctament i adequada la seva compra venda, així com la posterior gestió d’incidències relacionades amb la mateixa. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per complir amb la seva petició i  durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari a través de l’emplenament del formulari de compra habilitat a tal efecte en la web i, seleccionant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat i els termes i condicions de compra. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

·     Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del contacte WhatsApp situat a la web. Si per tramitar i gestionar la sol·licitud de l’usuari s’haguessin de recollir i/o tractar dades personals es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

De conformitat amb el que estableix l’article 45 del RGPD, s’informa que la aplicació WhatsApp pertany a un tercer i per tant la relació amb aquest es regirà per les seves condicions d’ús i política de privacitat.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que dona l’usuari al clicar sobre la casella d’Obrir WhatsApp remetent-nos la seva consulta o petició amb una clara acció positiva i la remissió a la nostra política de privacitat per la seva lectura i coneixement sobre el tractament de les dades. L’usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament.

 

·     Gestionar la utilització de la Plataforma Fellows. Recollim i tractem les dades personals dels usuaris per prestar correctament els serveis d’aquesta plataforma, així com la posterior gestió d’incidències relacionades amb la mateixa. Aquestes dades es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la cancel·lació del seu compte i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que dona l’usuari en l’activació del seu perfil, clicant la casella d’acceptació de la política de privacitat i dels termes i condicions de la Plataforma Fellows. L’usuari tindrà dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament.

 

Quan naveguis per la nostra web et trobaràs un enllaç al Canal de Denúncies de la Fundació, quan hi accedeixis hauràs de llegir les polítiques que podràs trobar a la plataforma.

 

 

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal, a aquelles entitats del grup per a finalitats administratives o de gestió interna, o a tercers que estiguin vinculats al Responsable que actuïn com a Encarregats del Tractament. En algunes ocasions serà necessari compartir dades amb proveïdors de serveis que es troben fora de l’Espai Econòmic Europeu i, amb els quals s’han formalitzat clàusules contractuals tipus per garantir que la transferència de dades es realitza de manera segura, complint en tot moment amb la normativa aplicable europea en matèria de protecció de dades personals.

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, en ocasions també fa ús de l’aplicatiu WhatsApp per dur a terme determinades comunicacions. Si bé els servidors de l'aplicació Whatsapp per a usuaris de la UE es troben a Irlanda, es poden donar comunicacions amb els servidors dels EUA per raons tècniques que implicaria una transferència internacional de dades. Per tant, el Responsable sol·licita prèviament el consentiment explícit dels usuaris per poder enviar comunicacions per aquest mitjà, el qual podrà ser revocat en qualsevol 
moment. 

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES

És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

 

DADES DE TERCERS

Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat o aquelles que comptin amb un asterisc, no es permetrà l’enviament de la informació i/o petició.

 

ÚS DE LES CONTRASENYES

Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitat que s’estableixin a cada moment a la web. Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes. Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.

 

DRETS DELS INTERESSATS

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades.

Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres al Passeig de Gràcia, 92 - 08008 Barcelona (Barcelona).

Email: lopd@fcatalunyalapedrera.com

Dades de contacte del DPO: dpo@fcatalunyalapedrera.com

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

 

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

 

XARXES SOCIALS

L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzemen dades personals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint en compte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

 

TRACTAMENT DE COOKIES

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.