El 2018 hem fet realitat 502.244 somnis, oferint oportunitats a les persones; fomentant el talent, la creació i l’educació, i conservant el patrimoni natural i cultural.

Hem creat llocs de treball per a persones amb discapacitat o risc d'exclusió social, hem impulsat artistes i joves per a desenvolupar el talent creatiu, hem fomentat les vocacions científiques en els joves, hem protegit espais naturals, hem fet activitats d'educació ambiental, hem realitzat tallers de memòria per persones grans i atorguem ajudes i beques a nens i nenes.