El curs

Barcelona Supercomputing Center

Del 16 de gener al 15 de maig 2021

El curs de Supercomputació del programa Bojos per la ciència de la Fundació Catalunya La Pedrera és un curs desenvolupat pel Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC) orientat a estudiants de 1r de batxillerat amb vocació científica interessats en carreres STEM (de les sigles en anglès Science, Technology, Engineering, Mathematics). Aquest curs sorgeix amb la idea de donar a conèixer l’entorn multidisciplinari que ofereix la supercomputació on conflueixen disciplines diferents per a resoldre tot tipus de problemes. L’objectiu principal d’aquest curs és el de fomentar les vocacions científiques i promoure el coneixement i l’educació d’excel·lència dels joves de Catalunya.

Durant les 14 sessions teoricopràctiques els estudiants coneixeran ben de prop què són i com funcionen els superordinadors i diferents tipus de recerca que es pot dur a terme utilitzant la supercomputació. També se’ls introduirà a tecnologies de frontera del món de la informàtica, com la Intel·ligència Artificial i la Computació Quàntica.

És imprescindible que cada estudiant porti el seu ordinador portàtil per treballar a cada sessió.

Les inscripcions al curs de Supercomputació del programa Bojos per la ciència estaran obertes del 16 de setembre al 29 d’octubre de 2020 i entre tots els inscrits es seleccionaran 22 estudiants de 1r batxillerat que participaran a la 3a edició del curs dins de la 9a edició del programa Bojos per la ciència que tindrà lloc al 2021.

En el curs es tractaran els següents àmbits:

  • Introducció a la supercomputació
  • Matemàtiques per a la supercomputació
  • Simulacions
  • Intel·ligència artificial
  • Estudi del canvi climàtic
  • Computació quàntica
  • Biologia computacional
  • Ciutats intel·ligents

Sessions 2020

Mòdul 1 - Introducció a la supercomputació
Sessió 1. Què és un superordinador?​

Dia: Dissabte 18 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sergi Girona

Idioma: Català

Per començar el Bojos per la Supercomputació, els estudiants aprendran què és un superordinador, quines són les parts necessàries perquè funcioni, quines són les diferències i també les similituds amb un ordinador de sobretaula, què fa que siguin tan ràpids i necessaris per a la recerca científica. La sessió constarà d'una introducció a la supercomputació i d'una visita completa a MareNostrum 4 i a les instal·lacions que fan possible que funcioni.

Sessió 2. Construïm el nostre superordinador paral·lel​

Dia: Dissabte 25 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Filippo Mantovani

Idioma: Castellà

Després d’haver vist el supercomputador MareNostrum, veurem com construir i utilitzar un petit superordinador a casa nostra. La sessió proporcionarà fonaments teòrics, exemples i activitats de laboratori perquè els estudiants aprenguin els conceptes bàsics de hardware i software.

Sessió 3. Paral·lelisme​

Dia: Dissabte 1 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Marta García i Xavier Martorell

Idioma: Català

En aquesta sessió veurem els detalls necessaris per aprofitar l'execució paral·lela en els supercomputadors. Cada problema que resolem en paral·lel té les seves particularitats i dificultats. A més a més, en un supercomputador s’ha d'aprofitar el paral·lelisme dins de cada ordinador (node) i entre ells. Veurem quins mecanismes hem d'utilitzar per aconseguir una coordinació eficient de les diferents tasques de les aplicacions, bé si s'executen localment o en un altre node remot. Els problemes resoldrem es presentaran també amb exemples de codi real. La sessió inclourà la presentació dels conceptes bàsics de l'entorn d'execució d'aplicacions (GNU/Linux i llibreries de suport) i execucions d'aplicacions paral·leles senzilles en un sistema real amb l'extracció i anàlisi de traces amb les eines Extrae i Paraver desenvolupades al BSC.

Mòdul 2 - Matemàtiques per a la supercomputació
Sessió 4. Simulant el pas del temps en un laboratori virtual​

Dia: Dissabte 8 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Xevi Roca

Idioma: Català

Els científics somien en reproduir l’evolució temporal de fenòmens físics reals mitjançant simulacions per ordinador. Veurem com les matemàtiques proporcionen diferents mètodes per representar el pas del temps i com s’utilitzen en els supercomputadors.

Més informació: 

Motivació i importància de simular el temps en ciència i tecnologia

Sessió teoricopràctica

Taller de Python per experimentar

Sessió 5. Eines de simulació: videojocs i zeros de funcions​

Dia: 15 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Eloi Ruiz-Gironès

Idioma: Català

En aquesta sessió veurem que els mètodes geomètrics que s’utilitzen per representar objectes i personatges animats en videojocs i pel·lícules són molt semblants als utilitzats en super-computació. També veurem com els mètodes matemàtics per trobar zeros de funcions continues s’utilitzen en super-computació per resoldre sistemes d’equacions gegantins. Aquestes eïnes permeten als científics realitzar simulacions de fenòmens físics reals com són l’aerodinàmica dels avions o la deformació d’objectes sòlids.

Més informació:

Motivació i importància de la geometria per simulació

Sessió teoricopràctica

Taller de Python per experimentar

Mòdul 3 - Com fer una simulació
Sessió 6. Per què els avions volen i el cotxes no?​

Dia: Dissabte 22 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Guillaume Houzeaux

Idioma: Català / Castellà

Cada vegada més els processos d’enginyeria se simulen en superordinadors, tant en el terreny de la investigació com en el de la indústria. Entre els processos que se simulen n’hi ha d'enginyeria aeronàutica i automotriu, de biomecànica (ossos, sistema cardiovascular, sistema respiratori), sobre energia (eòlica, solar, nuclear, petrolera), etc. En aquestes sessions, explicarem com es desenvolupen els programes de simulació, fent èmfasi en la supercomputació, que ha permès simular problemes impensables fa tan sols 10 anys.

Sessió 7. Simular la Terra

Dia: Dissabte 29 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Josep de la Puente

Idioma: Català

L'interior de la Terra, tot i semblar una roca rodona i avorrida, és encara una gran desconeguda per a la majoria de nosaltres. De tant en tant, ens sobta amb grans demostracions de força, com ara terratrèmols i volcans, que ens permeten intuir que potser allà dins les coses no son tan tranquil·les com esperàvem... Mitjançant física, matemàtiques i superordinadors podem aprendre a descubrir les seves propietats i entendre com funciona.

Sessió 8. Simulacions socials​​

Dia: Dissabte 7 de març

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Iza Romanowska

Idioma: Anglès

La modelització basada en agents (ABM) ha après de disciplines tan diverses com l'ecologia, l'economia i les ciències socials. En menys de tres hores, els estudiants podran aprendren a utilitzar un programari i exploraran les possibilitats d'aquesta tècnica de la ciència de la complexitat. Per a això, se’ls proporcionarà una introducció a la modelització basada en agents utilitzant NetLogo, una plataforma de codi obert, que combina una interfície fàcil d'utilitzar, un llenguatge de codificació simple i una vasta biblioteca d'exemples.

Més informació: No es requereix coneixement previ en programació o en ABM però els alumnes hauran de tenir instal·lat NetLogo(link is external) en els seus portàtils.

Mòdul 4 - Canvi climàtic
Sessió 9. Paraula de climatòleg (1)​

Dia: Dissabte 18 d'abril

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Pablo Echevarría

Idioma: Castellà

Posa’t a la pell d’un investigador del clima i treballa conjuntament amb els nostres científics per descobrir el fascinant món dels processos atmosfèrics. Què volem dir quan parlem del clima? Es pot construir un model que unifiqui amb precisió el comportament dels oceans i de l’atmosfera? Descobreix com un dels superordinadors més potents a Europa, alimentat amb milions de dates, ens permet predir el clima del futur. Ho faràs amb les teves mans i t’ho creuràs: paraula de climatòleg!

Sessió 10. Paraula de climatòleg (2)​

Dia: Dissabte 25 d'abril

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Raffaele Bernardello

Idioma: Castellà

Quan la ciència bàsica permet el desenvolupament d’aplicacions útils, la cosa es torna més emocionant. Com a investigador del clima, et pots unir al nostre equip d’especialistes en transferència de coneixement per desenvolupar un autèntic servei climàtic. Una solució que pot impactar sobre amplis sectors socials i productius per millor el seu dia a dia. Per a aquest repte, necessitaràs potenciar les teves habilitats científiques i socials: paraula de climatòleg!

Mòdul 5 - Computació quàntica
Sessió 11. Introducció a la computació quàntica​ (I)

Dia: Dissabte 9 de maig

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Artur García

Idioma: Català

En aquesta sessió, explicarem els conceptes bàsics de la computació quàntica, principalment els seus maons, els qubits (bits quàntics). A més, crearem usuaris per utilitzar la IBM Quantum Experience, una plataforma que permet composar, com si d'una partitura es tractés, algoritmes quàntics per després simular-los o enviar-los, en temps real, a un dels ordinadors quàntics d'IBM. I podrem testejar els resultats probabilístics característics de la mecànica quàntica mitjançant algun programa senzill.

Sessió 12. Introducció a la computació quàntica​ (II)

Dia: Dissabte 16 de maig

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Artur García

Idioma: Català

En aquesta sessió, explicarem els conceptes bàsics de la computació quàntica, principalment els seus maons, els qubits (bits quàntics). A més, crearem usuaris per utilitzar la IBM Quantum Experience, una plataforma que permet composar, com si d'una partitura es tractés, algoritmes quàntics per després simular-los o enviar-los, en temps real, a un dels ordinadors quàntics d'IBM. I podrem testejar els resultats probabilístics característics de la mecànica quàntica mitjançant algun programa senzill.

Mòdul 6 - Intel·ligència artificial
Sessió 13. Introducció a la intel·ligència artificial​

Dia: Dissabte 19 de setembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sergio Álvarez, Víctor Giménez i Raquel Pérez

Idioma: Català

Que és? Per què serveix? A on ens portarà? Aquestes són les preguntes que ens serviran de fil conductor en la primera sessió d’intel·ligència artificial (IA). S’espera que els participants expliquin què creuen que se’n pot aconseguir. S’introduirà la idea de que molts algoritmes d’IA intenten copiar la intel·ligència ja present en la naturalesa per aplicar-la a la resolució de problemes concrets.

Arribats a aquest punt, s’introduiran els algoritmes genètics (basats en la teoria de l’evolució) explicant què són, com i per què funcionen.

Sessió 14. Deep Learning​

Dia: Dissabte 26 de setembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sergio Álvarez, Víctor Giménez i Raquel Pérez

Idioma: Català

Seguint amb la idea introduïda a la sessió d’IA, s’abordarà el cervell humà. Es farà una breu introducció de les bases biològiques del cervell i es faran paral·lelismes amb les xarxes neurals artificials. Després d’aquesta introducció, s’explicarà com codifiquen la informació d'una manera útil i eficient. Després de la sessió més teòrica, es proposaran alguns jocs pràctics que ajudin a entendre millor el funcionament de les xarxes neuronals.

Més informació: Per acabar la sessió, es mostraran exemples d'aplicació de les xarxes neurals profundes a la creació d'art seguit d'un debat sobre el tema.

​Mòdul 7 - Biologia computacional​
Sessió 15. Introducció a la genòmica

Dia: Dissabte 3 d'octubre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: François Serra, Victoria Ruiz i Mònica Cabrera

Idioma: Català

Què ens fa diferents a les persones? Quines malalties podem desenvolupar al llarg de la nostra vida? Identificar mutacions en el nostre ADN ens pot ajudar tant a detectar malalties com a conèixer els nostres orígens o saber qui és el nostre pare. Veurem com es detecten i s’interpreten les variacions en el nostre genoma.

Sessió 16. Proteïnes i disseny de fàrmacs

Dia: Dissabte 17 d'octubre

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Pep Amengual i Carles Pérez

Idioma: Català

Els enzims són un tipus de proteïnes que permeten l’existència de la vida tal com la coneixem. Petits canvis en la seva seqüència, coneguts com mutacions, poden alterar la seva eficiència i originar l’aparició de malalties o processos de resistència a fàrmacs. Mitjançant eines bioinformàtiques, aprendrem les bases d’algunes malalties i com es pot fer un tractament personalitzat per a cada pacient.

Sessió 17. De les xarxes socials a les xarxes biològiques. Mineria de textos biomèdics

Dia: Dissabte 24 d'octubre

Horari: 10h a 12h

Lloc: Sessió online

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Eduard Porta

Idioma: Català

Aquesta tercera sessió de biologia computacional explorarà aplicacions de la biologia computacional més enllà de la genòmica i la proteòmica, en dues parts: xarxes i mineria de textes.

Xarxes: Què tenen en comú la xarxa d’aeroports, Google i una cèl·lula? Totes són scale-free networks, sistemes molt robustos que poden suportar perdre algun dels seus elements. Aquestes xarxes es poden emprar tant per guanyar eleccions com per predir funcions de proteïnes. Parteixen de la base: “digues amb qui vas i et diré qui ets”. Aprendrem conceptes bàsics i visualització de xarxes aplicables a l’àmbit de la biologia.

Mineria de textos: La segona part de la sessió consistirà en una breu introducció al Processament del Llenguatge Natural (PLN), ensenyant breus exemples de diferents línies de recerca relacionades. S’explicarà la necessitat i el potencial d’aplicar aquests paradigmes al domini biomèdic. Els assistents podran veure el funcionament d’alguns mètodes aplicats a casos reals, tals com extracció d’informació de publicacions científiques o d’informes mèdics.

​Mòdul 8 - Ciutats Intel·ligents
Sessiò 18. Mobilitat intel·ligent

Dia: Dissabte 7 de novembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sara Royuela i Eduardo Quiñones

Idioma: Català

Què vol dir una ciutat intel·ligent? Quan veurem cotxes sense conductor? La supercomputació pot facilitar la vida cotidiana a les ciutats. Els grans volums de dades que es generen a les ciutats, per exemple, informació de trànsit o moviment de persones pels carrers, poden ser utilitzades per gestionar millor l’espai públic. Però el processament d’aquesta informació requereix una capacitat de computació molt alta. En aquesta sessió ens centrament en un exemple on l’ús eficient d’aquesta informació és clau: el cotxe autònom. Veurem el gran volum de dades necessari i els disponitius per fer possible una mobilitat intel·ligent a les ciutats del futur.

Sessiò 19. Mobilitat sostenible i acte de cloenda

Dia: Dissabte 14 de novembre

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: David Carrera

Idioma: Català

En les grans ciutats es mou un gran volum de tràfic rodat que genera elevats nivells de contaminació. Un dels grans reptes a què s'enfronten les ciutats intel·ligents és utilitzar tota la informació que es pot extreure dels vehicles en moviment i de les infrastructures fixes dels carrers per calcular les emissions generen els vehicles, de forma que es puguin prendre decisions en termes de gestió de la mobilitat. En aquesta sessió ens centrarem en el càlcul d'emissions a la ciutat a partir de les dades de mobilitat que es poden obtenir amb les tecnologies mòbils i experimentarem com estimar i controlar les emissions contaminants a la ciutat.

Sessions 2021

Mòdul 1 - Introducció a la supercomputació
Sessió 1. Què és un superordinador?​

Dia: Dissabte 16 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sergi Girona

Idioma: Català

Per començar el Bojos per la Supercomputació, els estudiants aprendran què és un superordinador, quines són les parts necessàries perquè funcioni, quines són les diferències i també les similituds amb un ordinador de sobretaula, què fa que siguin tan ràpids i necessaris per a la recerca científica. La sessió constarà d'una introducció a la supercomputació i d'una visita completa a MareNostrum i a les instal·lacions que fan possible que funcioni.

Sessió 2. Paral·lelisme​

Dia: Dissabte 23 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Marta García i Xavier Martorell

Idioma: Català

En aquesta sessió veurem els detalls que son necessaris per aprofitar l'execució paral·lela en els supercomputadors. Cada problema que volem resoldre en paral·lel té les seves particularitats i dificultats. A més a més, en un supercomputador hem d'aprofitar el paral·lelisme dins de cada ordinador (node) i entre ells. Veurem quins mecanismes hem d'utilitzar per aconseguir una coordinació eficient de les diferents tasques de les aplicacions, bé si s'executen localment en el mateix node o en un altre node remot. Els problemes que anem resolent es presentaran també amb exemples de codi real. La sessió inclourà la presentació dels conceptes bàsics de l'entorn d'execució d'aplicacions (GNU/Linux i llibreries e suport), i execucions d'aplicacions paral·leles senzilles en un sistema real amb l'extracció i anàlisi de traces amb les eines Extrae i Paraver desenvolupades al BSC.

Mòdul 2 - Matemàtiques per a la supercomputació
Sessió 3. Simulant el pas del temps en un laboratori virtual​

Dia: Dissabte 30 de gener

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Xevi Roca

Idioma: Català

Els científics somien en reproduir l’evolució temporal de fenòmens físics reals mitjançant simulacions per ordinador. Veurem com les matemàtiques proporcionen diferents mètodes per representar el pas del temps i com s’utilitzen en els supercomputadors.

Mòdul 3 - Com fer una simulació
Sessió 4. Per què els avions volen i el cotxes no?​

Dia: Dissabte 6 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Guillaume Houzeaux, Oriol Lemkuhl i Herbert Owen

Idioma: Català/Castellà

Per què els avions volen i els cotxes no? Cada vegada més els processos d’enginyeria se simulen en superordinadors, tant en el terreny de la investigació com en el de la indústria. Entre els processos que se simulen n’hi ha d'enginyeria aeronàutica i automotriu, de biomecànica (ossos, sistema cardiovascular, sistema respiratori), sobre energia (eòlica, solar, nuclear, petrolera), etc. En aquestes sessions explicarem com es desenvolupen els programes de simulació, fent èmfasi en la supercomputació, que ha permès simular problemes impensables fa tan sols 10 anys.

Sessió 5. Simular la Terra

Dia: Dissabte 13 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Josep de la Puente i Octavio Castillo

Idioma: Català

L'interior de la Terra, tot i semblar una roca rodona i avorrida, és encara una gran desconeguda per a la majoria de nosaltres. De tant en tant, ens sobta amb grans demostracions de força, com ara terratrèmols i volcans, que ens permeten intuir que potser allà dins les coses no son tan tranquil·les com esperàvem... Mitjançant física, matemàtiques i superordinadors podem aprendre a descobrir-ne les seves propietats i entendre com funciona.

Mòdul 4 - Intel·ligència artificial
Sessió 6. Introducció a la intel·ligència artificial​

Dia: Dissabte 20 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Darío García, Armand Vilalta, Ferran Parés i Víctor Giménez

Idioma: Català

Que és? Per què serveix? A on ens portarà? Aquestes són les preguntes que ens serviran de fil conductor en la primera sessió d’intel·ligència artificial (IA). S’espera que els participants expliquin què creuen que se’n pot aconseguir. S’introduirà la idea de que molts algoritmes d’IA intenten copiar la intel·ligència ja present en la naturalesa per aplicar-la a la resolució de problemes concrets.

Arribats a aquest punt, s'explicaran diferents tecnologies de IA, com son els algorismes genètics, els algorismes de cerca, teoria de jocs... Posarem énfasi en els algorismes de Machine Learning, i com es basen en la estatística i el mètode científic, amb un taller on els assistents podran experimentar i resoldre problemes com aquest.

Sessió 7. Xarxes neuronals

Dia: Dissabte 27 de febrer

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Darío García, Armand Vilalta, Ferran Parés i Víctor Giménez

Idioma: Català

Proposta d'un exercici pràctic per entendre les xarxes neuronals.

Mòdul 5 - Canvi climàtic
Sessió 8. Ciències de la Terra

Dia: Dissabte 6 de març

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Froila Palmeiro i Raffaele Bernardello

Idioma: Castellà

Posa’t a la pell d’un investigador del clima i treballa conjuntament amb els nostres científics per descobrir el fascinant món dels processos atmosfèrics. Què volem dir quan parlem del clima? Es pot construir un model que unifiqui amb precisió el comportament dels oceans i de l’atmosfera? Descobreix com un dels superordinadors més potents a Europa, alimentat amb milions de dates, ens permet predir el clima del futur. Ho faràs amb les teves mans i t’ho creuràs: paraula de climatòleg!

Mòdul 6 - Computació quàntica
Sessió 9. Computació quàntica​

Dia: Dissabte 13 de març

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Alba Cervera i Artur García

Idioma: Català

En aquesta sessió, explicarem els conceptes bàsics de la computació quàntica, principalment els seus maons, els qubits (bits quàntics). A més, crearem usuaris per utilitzar la IBM Quantum Experience, una plataforma que permet composar, com si d'una partitura es tractés, algoritmes quàntics per després simular-los o enviar-los, en temps real, a un dels ordinadors quàntics d'IBM. I podrem testejar els resultats probabilístics característics de la mecànica quàntica mitjançant algun programa senzill.

​Mòdul 7 - Biologia computacional​
Sessió 10. Introducció a la genòmica

Dia: Dissabte 10 d'abril

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Montserrat Puiggròs, Romina Royo, Maria Rigau

Idioma: Català

Què ens fa diferents a les persones? Quines malalties podem desenvolupar al llarg de la nostra vida? Identificar mutacions en el nostre ADN ens pot ajudar tant a detectar malalties com a conèixer els nostres orígens o saber qui és el nostre pare. Veurem com es detecten i s’interpreten les variacions en el nostre genoma.

Sessió 11. Proteïnes i disseny de fàrmacs

Dia: Dissabte 17 d'abril

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Pep Amengual

Idioma: Català

Els enzims són un tipus de proteïnes que permeten l’existència de la vida tal i com la coneixem. Petits canvis en la seva seqüència coneguts com mutacions poden alterar la seva eficiència i originar l’aparició de malalties o processos de resistència a fàrmacs. Mitjançant eines bioinformàtiques, aprendrem les bases d’algunes malalties i com es pot fer un tractament personalitzat per a cada pacient.

Mòdul 8 - Ciutats Intel·ligents
Sessiò 12. Mobilitat intel·ligent

Dia: Dissabte 24 d'abril

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sara Royuela i Eduardo Quiñones

Idioma: Català

Què vol dir una ciutat intel·ligent? Quan veurem cotxes sense conductor? La supercomputació pot facilitar la vida quotidiana a les ciutats. Els grans volums de dades que es generen a les ciutats, per exemple, informació de trànsit o moviment de persones pels carrers, poden ser utilitzades per gestionar millor l’espai públic. Però el processament d’aquesta informació requereix una capacitat de computació molt alta. En aquesta sessió ens centrament en un exemple on l’ús eficient d’aquesta informació és clau: el cotxe autònom. Veurem el gran volum de dades necessari i els dispositius per fer possible una mobilitat intel·ligent a les ciutats del futur.

Sessiò 13. Mobilitat sostenible

Dia: Dissabte 8 de maig

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: David Carrera

Idioma: Català

En les grans ciutats es mou un gran volum de tràfic rodat que genera elevats nivells de contaminació. Un dels grans reptes a què s'enfronten les ciutats intel·ligents és utilitzar tota la informació que es pot extreure dels vehicles en moviment així com de les infraestructures fixes que es troben als carrers per a calcular quantes emissions generen els vehicles en cada moment, i utilitzar aquesta informació per a prendre decisions en termes de gestió de la mobilitat. En aquesta sessió ens centrarem en el càlcul d'emissions a la ciutat a partir de les dades de mobilitat que es poden extreure amb les tecnologies mòbils, i experimentarem en diferents maneres d'estimar i controlar les emissions contaminants a la ciutat.

Sessiò 14. Acte de cloenda

Dia: Dissabte 15 de maig

Horari: 9.30h a 14h

Lloc: Carrer Jordi Girona, 31 (Torre Girona)

Coordinació de la sessió: Sara Ibáñez

Sessió a càrrec de: Sara Ibáñez

Idioma: Català

Calendari 2020
Calendari 2020
Dissabte 18 de gener
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Què és un superordinador?
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 25 de gener
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Construïm un superordinador
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 1 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Paral·lelisme
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 8 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Simulant el pas del temps en un laboratori virtual
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 15 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Eines de simulació: videojocs i zeros de funcions
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 22 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Per què els avions volen i els cotxes no?
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 29 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Simular la Terra
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 7 de març
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Simulacions socials
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 18 d'abril
Sessió online
Paraula de climatòleg (1)
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 25 d'abril
Sessió online
Paraula de climatòleg (2)
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 9 de maig
Sessió online
Introducció a la computació quàntica (1)
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 16 de maig
Sessió online
Introducció a la computació quàntica (2)
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 19 de setembre
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Introducció a la intel·ligència artificial
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 26 de setembre
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Deep Learning
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 3 d’octubre
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Introducció a la genòmica
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 17 d’octubre
Sessió online
Proteïnes i disseny de fàrmacs
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 24 d’octubre
Sessió online
De les xarxes socials a les xarxes biològiques. Mineria de textos biomèdics
Sessió online. De 10h a 12h
Dissabte 7 de novembre
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Mobilitat intel·ligent
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 14 de novembre
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Mobilitat sostenible i acte de cloenda
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Calendari 2021
Calendari 2021
Dissabte 16 de gener
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Què és un superordinador?
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 23 de gener
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Paral·lelisme
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 30 de gener
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Simulant el pas del temps en un laboratori virtual
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 6 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Per què els avions volen i els cotxes no?
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 13 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Simular la Terra
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 20 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Introducció a la intel·ligència artificial
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 27 de febrer
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Xarxes neuronals
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 6 de març
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Ciències de la Terra
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 13 de març
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Computació quàntica​
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 10 d'abril
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Introducció a la genòmica
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 17 d'abril
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Proteïnes i disseny de fàrmacs
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 24 d'abril
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Mobilitat intel·ligent
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 8 de maig
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Mobilitat sostenible
Sessió teòrico-pràctica. De 9.30h a 14h
Dissabte 15 de maig
BSC, Torre Girona - Carrer Jordi Girona, 31
Acte de cloenda
Acte de cloenda i lliurament de diplomes. De 9.30h a 14h