REMS at home goals

We know the importance of following routines and good habits in everyday life for people with cognitive impairment. The project will allow to maintain as much as possible the cognitive, physical and creative capacities of the people; prioritizing their emotional well-being and autonomy. And also that of his caring relatives.

Although the service was born due to the current context, it will have continuity when we reopen the Social spaces in periods of convalescence, holidays, mobility difficulties or transport difficulties.

Serveis online

Dissenyem sessions en línia a través de videotrucades (WhatsApp o Jitsi Meet) per promoure una intervenció integral des de casa.

icon--p-escoles-centres-educatius Serveis a casa

Apropem el servei REMS a domicili amb l’objectiu de mantenir o millorar el seu benestar, la qualitat de vida i l’autonomia.

Sessions d’activitat cognitiva

Sessions d’activitat cognitiva

Dissenyem activitats en relació als seus interessos i històries de vida. Aconsegueixen mantenir les capacitats cognitives durant tant de temps com és possible, endarrerir el deteriorament i fomentar l’autonomia. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal.

Sessions d’activitat física

Sessions d’activitat física

Creem activitats amb l’objectiu de  millorar la motricitat general, prevenir la desorientació, mantenir un grau òptim de mobilitat i autonomia, la relació i l’esquema corporal, així com la coordinació i la confiança en un mateix. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal

Sessions d’activitat creativa i expressiva

Sessions d’activitat creativa i expressiva

Fomentem el benestar emocional i l’autoestima de la persona a través d’activitats que tenen fil conductor la música, les arts plàstiques i la reminiscència. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal.