Objectius REMS a casa

Sabem de la importància de seguir unes rutines i bons hàbits en el dia a dia per les persones amb deteriorament cognitiu. El projecte permetrà mantenir el màxim de temps possible les capacitats cognitives, físiques i creatives de les persones; prioritzant el seu benestar emocional i la seva autonomia. I també la dels seus familiars cuidadors.

Serveis online

Dissenyem sessions en línia a través de videotrucades (WhatsApp o Jitsi Meet) per promoure una intervenció integral des de casa.

icon--p-escoles-centres-educatius Serveis a casa

Apropem el servei REMS a domicili amb l’objectiu de mantenir o millorar el seu benestar, la qualitat de vida i l’autonomia.

Sessions d’activitat cognitiva

Sessions d’activitat cognitiva

Dissenyem activitats en relació als seus interessos i històries de vida. Aconsegueixen mantenir les capacitats cognitives durant tant de temps com és possible, endarrerir el deteriorament i fomentar l’autonomia. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal.

Sessions d’activitat física

Sessions d’activitat física

Creem activitats amb l’objectiu de  millorar la motricitat general, prevenir la desorientació, mantenir un grau òptim de mobilitat i autonomia, la relació i l’esquema corporal, així com la coordinació i la confiança en un mateix. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal

Sessions d’activitat creativa i expressiva

Sessions d’activitat creativa i expressiva

Fomentem el benestar emocional i l’autoestima de la persona a través d’activitats que tenen fil conductor la música, les arts plàstiques i la reminiscència. Aquest servei disposa de dues modalitats: sessions on-line o que un professional titulat i amb experiència es desplaci al seu domicili. Es realitza de manera individual o grupal.