What do we do in the REMS program?

What do we do in the REMS program?

The interdisciplinary team designs meaningful activities based on preferences and life stories.

How do we do it in the REMS program?

How do we do it in the REMS program?

We enhance the abilities and skills of participants through a global intervention: cognitive, physical, social and emotional, based on non-pharmacological therapies and applying the principles of Person-Centered Care, at affordable prices.

Services for the elderly

Cognitive activity

Chosen by themselves and designed in relation to their interests and life stories, they favor the maintenance of memory and related functions. They manage to maintain cognitive abilities for as long as possible, delay deterioration, and foster autonomy. This activity is mostly done in groups.

Activitat física

Té per objectiu millorar la motricitat general, prevenir la desorientació, mantenir un grau òptim de mobilitat i autonomia, la relació i l’esquema corporal, així com la coordinació i la confiança en un mateix. Aquesta activitat ajuda a preservar la salut física i, alhora, fomenta la relació amb els altres i el treball en grup, i facilita que es pugui dur una vida activa tant de temps que és possible.

Activitat d’expressió i creativitat

L’activitat d’expressió i creativitat té tres objectius específics: afavorir i fomentar les relacions interpersonals evitant situacions d’aïllament, millorar l’estat d’ànim i l’autoestima dels participants i fomentar la seva autonomia. El disseny i selecció del tipus d’activitat es treballa en base a les preferències dels participants

Suport i assessorament

El psicòleg o neuropsicòleg és el professional que acompanya i ajuda els participants en el procés de deteriorament cognitiu. Recull les seves preferències, la seva història de vida i conjuntament consensuen un itinerari d’activitats. Aquest acompanyament els dona la possibilitat de mantenir-se actives tot desenvolupant estratègies d’adaptació a la nova realitat

Suport psicològic individual

Adreçat als participants i familiars, es tracta d’un servei de suport per ajudar a assimilar el diagnòstic de la malaltia, treballar estratègies d’adaptació a la nova situació i gestionar les emocions, entre altres.

Cafè tertúlia

Espai de trobada obert a la comunitat i als familiars on els participants del Programa REMS són els protagonistes d’una estona distesa de conversa.

Fisioteràpia individual

Adreçat als participants i familiars, complementa l’activitat física que es duu a terme de forma grupal, quan la situació de la persona ho requereix.

Monogràfics

Accions informatives com tallers, col·loquis i conferències sobre temes relacionats amb l’alimentació, adaptació de la llar, millores tècniques o aspectes jurídics, entre d’altres.

Activitats intergeneracionals

Es porten a terme activitats amb els infants que participen en el Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) a l’espaiSocial o bé amb escoles de l’entorn.

Serveis pels familiars

Suport i acompanyament

Acompanyament durant tota l’estada en el Programa REMS sobre l’evolució de la malaltia i com afrontar-la, i accions informatives com tallers, conferències i col·loquis en temes d’alimentació, adaptacions a la llar, millores tècniques i aspectes jurídics, entre d’altres.

Grups d’ajuda terapèutica

Grups de suport emocional adreçats als cuidadors i cuidadores dels participants al Programa REMS. Dinàmiques innovadores que contribueixen a comprendre la malaltia, a gestionar positivament les emocions i a millorar la comunicació entre aquestes persones.

Cafè tertúlia

Espai de trobada obert a la comunitat i als familiars on els participants del Programa REMS són els protagonistes d’una estona distesa de conversa.

Fisioteràpia individual

Adreçat als participants i familiars, complementa l’activitat física que es duu a terme de forma grupal, quan la situació de la persona ho requereix.