Què fem en el programa REMS?

Què fem en el programa REMS?

L’equip interdisciplinari dissenya activitats significatives basades en les preferències i històries de vida.

Com ho fem en el programa REMS?

Com ho fem en el programa REMS?

Potenciem les capacitats i habilitats dels participants a través d’una intervenció global: cognitiva, física, social i emocional, basada en teràpies no farmacològiques i aplicant els principis de l’Atenció Centrada en la Persona, a preus assequibles.

Serveis per les persones grans

Activitat cognitiva

Escollides pels propis participants i dissenyades en relació als seus interessos i històries de vida, afavoreixen el manteniment de la memòria i les funcions relacionades. Aconsegueixen mantenir les capacitats cognitives durant tant de temps com és possible, endarrerir el deteriorament i fomentar l’autonomia. Aquesta activitat es realitza majoritàriament en grup.

Activitat física

Té per objectiu millorar la motricitat general, prevenir la desorientació, mantenir un grau òptim de mobilitat i autonomia, la relació i l’esquema corporal, així com la coordinació i la confiança en un mateix. Aquesta activitat ajuda a preservar la salut física i, alhora, fomenta la relació amb els altres i el treball en grup, i facilita que es pugui dur una vida activa tant de temps que és possible.

Activitat d’expressió i creativitat

L’activitat d’expressió i creativitat té tres objectius específics: afavorir i fomentar les relacions interpersonals evitant situacions d’aïllament, millorar l’estat d’ànim i l’autoestima dels participants i fomentar la seva autonomia. El disseny i selecció del tipus d’activitat es treballa en base a les preferències dels participants

Suport i assessorament

El psicòleg o neuropsicòleg és el professional que acompanya i ajuda els participants en el procés de deteriorament cognitiu. Recull les seves preferències, la seva història de vida i conjuntament consensuen un itinerari d’activitats. Aquest acompanyament els dona la possibilitat de mantenir-se actives tot desenvolupant estratègies d’adaptació a la nova realitat

Suport psicològic individual

Adreçat als participants i familiars, es tracta d’un servei de suport per ajudar a assimilar el diagnòstic de la malaltia, treballar estratègies d’adaptació a la nova situació i gestionar les emocions, entre altres.

Cafè tertúlia

Espai de trobada obert a la comunitat i als familiars on els participants del Programa REMS són els protagonistes d’una estona distesa de conversa.

Fisioteràpia individual

Adreçat als participants i familiars, complementa l’activitat física que es duu a terme de forma grupal, quan la situació de la persona ho requereix.

Monogràfics

Accions informatives com tallers, col·loquis i conferències sobre temes relacionats amb l’alimentació, adaptació de la llar, millores tècniques o aspectes jurídics, entre d’altres.

Activitats intergeneracionals

Es porten a terme activitats amb els infants que participen en el Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE) a l’espaiSocial o bé amb escoles de l’entorn.

Serveis pels familiars

Suport i acompanyament

Acompanyament durant tota l’estada en el Programa REMS sobre l’evolució de la malaltia i com afrontar-la, i accions informatives com tallers, conferències i col·loquis en temes d’alimentació, adaptacions a la llar, millores tècniques i aspectes jurídics, entre d’altres.

Grups d’ajuda terapèutica

Grups de suport emocional adreçats als cuidadors i cuidadores dels participants al Programa REMS. Dinàmiques innovadores que contribueixen a comprendre la malaltia, a gestionar positivament les emocions i a millorar la comunicació entre aquestes persones.

Cafè tertúlia

Espai de trobada obert a la comunitat i als familiars on els participants del Programa REMS són els protagonistes d’una estona distesa de conversa.

Fisioteràpia individual

Adreçat als participants i familiars, complementa l’activitat física que es duu a terme de forma grupal, quan la situació de la persona ho requereix.