Espai Natura

l'Alfacada

Fauna i flora

Les espècies més destacades són:

Fauna

Ardeids
Les llacunes ofereixen l’oportunitat d’observar totes les espècies d’ardeids que viuen a la península ibèrica. D’entre aquests, l’agró roig (Ardea purpurea) troba refugi i cria entre el canyís que ocupa una bona part de les llacunes.

 

 

Tortuga d'estany (Emys orbicularis)
La tortuga d'estany, ha estat sotmesa a un programa de reintroducció gràcies al projecte Life Delta Lagoon.

 

Flora i vegetació

Salicòrnia (Arthrocnemum fruticosum)
Als marges de les llacunes i a les dunes hi trobem prats de salicòrnia, espècie adaptada a sòls salins, on viu la sargantana cua-roja.