Promovent un envelliment saludable

Fisio activa

Fisio activa

En el procés d’envelliment es produeix la debilitació de la musculatura i de les articulacions amb la conseqüent pèrdua de força, equilibri i mobilitat. L’objectiu és estimular les capacitats físiques així com millorar la seva qualitat de vida. Les sessions són dinamitzades per fisioterapeutes en grups reduïts

Memòria activa

Memòria activa

Els tallers de memòria són la solució per a mantenir una bona salut cognitiva, i retardar les possibles pèrdues de memòria mitjançant dinàmiques disteses, relaxades i efectives. Les sessions són dinamitzades per psicòlogues o neuropsicòlogues en grups reduïts

Espais Socials on es du a terme el Programa Salut Activa